Overwegend positieve reacties op nieuwe zorgplan Schippers

Er is overwegend positief gereageerd op het nieuwe zorgplan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD). De coalitie kan zich in het nieuwe plan vinden, de oppositie heeft ook wel wat kritiek. De gezondheidswereld ziet goede punten, maar hoopt ook op meer duidelijkheid.

Foto ANP / Martijn Beekman

Er is overwegend positief gereageerd op het nieuwe zorgplan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD). De coalitie, bestaand uit PvdA en VVD, kan zich in het nieuwe plan vinden. De oppositiepartijen zijn positief gestemd, maar hebben ook kritiek. Vanuit de gezondheidswereld wordt gezegd dat er meer duidelijkheid dient te komen voordat echt kan worden vastgesteld of de plannen een verbetering zijn.

VVD-Kamerlid Arno Rutte:

“Als patiënt wil je de beste zorg, als verzekerde wil je een betaalbare premie. Met de voorgestelde maatregelen leidt hogere kwaliteit tot betere betaalbaarheid. De kwaliteit gaat omhoog, je krijgt als verzekerde meer keuze en slechte aanbieders worden geweerd. Daar maken we de zorg beter mee. Verzekeraars kunnen straks ook een polis aanbieden met een lager, of zelfs helemaal geen eigen risico, als je gebruikmaakt van een zorgaanbieder die door je verzekeraar op kwaliteit is gecontracteerd.”

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester:

“De PvdA vindt het een goed plan dat het eigen risico fors omlaag kan. Dat is goed nieuws voor mensen die veel zorg nodig hebben. Ook wordt hiermee een grote zorg van de PvdA weggehaald, namelijk dat mensen vanwege de kosten niet naar het ziekenhuis of de apotheek gaan. Ook wordt in de nieuwe zorgplannen de positie van verzekerden en zorgverleners versterkt, waardoor zij een beter tegenwicht kunnen bieden aan de zorgverzekeraar. De PvdA vindt het goed dat de vrije artsenkeuze blijft zoals deze nu is, daar verandert niks aan.”

Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid GroenLinks:

“Dat er meer nadruk wordt gelegd op mensen met een chronisch ziekte, is een verbetering. Maar deze groep moet over de hele linie ontzien worden in hun zorgkosten. Dat de korting van zorgkosten voor chronisch zieken wordt gekoppeld aan de gecontracteerde zorg vind ik voorbarig en onwenselijk.

Laat zorgverzekeraars eerst maar eens bewijzen dat ze op kwaliteit inkopen, dat is nu nog nauwelijks het geval. De minister doet nog te weinig aan het inperken van de macht van zorgverzekeraars. Grote zorginstellingen wil ze wel per direct onder aangescherpt toezicht stellen. Breng dan ook direct het aantal polissen per zorgverzekeraar terug.”

Arie Slob, fractieleider van de ChristenUnie:

“De plannen zijn nog vers en vergen bestudering. Wij vinden het belangrijk dat mensen die veel gebruik maken van de zorg, chronisch zieken en gehandicapten, niet de dupe worden van de maatregelen. Ook willen wij meer onderhandelingsruimte voor zorgaanbieders ten opzichte van verzekeraars.

Er moet ruimte blijven voor kleine zorgaanbieders en voor identiteitsgebonden zorg. In de brief van de minister staan veel veronderstellingen waarvan wij ons afvragen of deze in de praktijk ook zullen werken. Dit wordt wat mij betreft zeker geen hamerstuk, dit vraagt om een uitgebreide behandeling.”

Hanke Bruins Slot, Tweede Kamerlid van het CDA:

“Het is een complex pakket aan maatregelen waar het CDA nog veel vragen over heeft. We zullen de maatregelen toetsen aan het behoud van de vrije artsenkeuze.”

Vanuit de medische wereld komt vooral kritiek dat het pakket nog verdere verduidelijking behoeft.

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV):

“Maar om exact in te kunnen schatten wat de plannen voor de patiënt en huisarts betekenen, moet er nog meer duidelijkheid komen. Maar goed punt is dat de minister verzekeraars wil bewegen om meer op kwaliteit in te kopen. Volgens de LHV kopen zorgverzekeraars tot op heden vooral op prijs in, in plaats van op kwaliteit. Het zou mooi zijn als zorgverzekeraars erin slagen om wel op kwaliteit in te kopen.”

Patiëntenfederatie NPCF ziet ook zeker goede punten in de brief van Schippers, NPCF-directeur Wilna Wind:

“Maar het blijft te weinig concreet en de invulling is niet duidelijk. De minister geeft bijvoorbeeld aan dat ze de risicoselectie - wel jonge gezonde mensen, geen oudere chronisch zieken - van zorgverzekeraars wil aanpakken. „Maar de invulling is niet duidelijk. Daarom willen wij snel met de minister en zorgverzekeraars rond de tafel voor overleg.”

(ANP)