Boete bij grove privacyschendingen

Bij grove schendingen van de privacy moet het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meteen en vaker boetes kunnen opleggen van maximaal 800.000 euro. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) gaat mee in deze eis van VVD en PvdA in de Tweede Kamer.

    • NRC