Opinie

Eigenaar van krant heeft alles en niks te zeggen

Vijf jaar nadat durfinvesteerder Egeria en mediaondernemer Derk Sauer NRC Media kochten, gaan onze kranten en sites over in handen van het Vlaamse Mediahuis, dat geflankeerd wordt door de Nederlandse Stichting Democratie en Media en V-Ventures (de Vereniging Veronica). Wat kan en zal de nieuwe eigenaar betekenen voor NRC? Niks en alles. ‘Niks’ omdat de eigenaar weliswaar voor een stevig bedrag de aandelen van ons bedrijf heeft gekocht maar daarmee geen zeggingschap verwerft over cruciale zaken als de inhoud van de krant, de benoeming van redacteuren en columnisten of de teneur van hoofdredactionele commentaren. Dat alles wordt bepaald door een redactie die onafhankelijk opereert. Dat bepaalt ons redactiestatuut dat mede bewaakt wordt door Lux et Libertas, de stichting die onze journalistieke normen en waarden behartigt.

In gesprekken met vertegenwoordigers van de redactie heeft de nieuwe eigenaar volmondig het redactiestatuut onderschreven, en ondersteunt hij het strategisch plan dat twee jaar geleden werd opgesteld. Dat plan streeft naar een verdere ontwikkeling van onze titels (NRC Handelsblad, nrc.next en NRC De Week), wil digitale initiatieven (nrc.nl en NRCQ) stimuleren en wil het merk NRC verder versterken. Ten slotte heeft Mediahuis ook toegezegd dat het bereid is om in de toekomst een deel van het aandelenkapitaal open te stellen voor een participatiefonds van lezers. Dat is een lang gekoesterde wens van deze redactie. Kortom, uit de gesprekken met Mediahuis bleek een sterke wil van de uitgever voor continuïteit te zorgen.

Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Want het antwoord op de vraag over de betekenis van de nieuwe eigenaar voor NRC luidt natuurlijk ook ‘alles’. Zonder een betrokken eigenaar is kranten en sites als de onze een kort leven beschoren. Het Mediahuis koopt immers geen krantentitels maar een stuk cultureel erfgoed. Het moet weten dat het zijn plek op de Nederlandse krantenmarkt niet met euro’s verwerft maar met een hart voor journalistiek. Het moet ervan doordrongen zijn dat de harten van deze redactie én van de lezers niet sneller gaan kloppen door het financiële resultaat maar wel door de kwaliteit van die journalistiek. En het moet zich realiseren dat, juist in een periode waarin kwaliteitsjournalistiek onder druk staat, de ambities van deze redactie groot zijn om een maatschappelijke verantwoordelijke rol te spelen. Wij hebben er vertrouwen in dat het Mediahuis met zijn lange ervaring in kwaliteitsjournalistiek, aan deze eisen beantwoordt.

De redactie stelt met tevredenheid vast dat de nieuwe eigenaar voor lange termijn wil investeren in onze journalistiek. De krant is de voorbije jaren verschillende keren van eigenaar veranderd. Dat is niet per definitie slecht. De dynamiek die Egeria/Sauer brachten leidde weliswaar tot enkele stevige conflicten (bijvoorbeeld over het dividendenbeleid) maar veranderde NRC ook van een PCM- en Persgroepkrantentitel in een gezond zelfstandig mediabedrijf. Maar in een tijd waarin onze sector op zijn grondvesten beeft, heeft goede journalistiek meer kans om te gedijen bij een aandeelhouderschap dat een strategische langetermijnhorizon heeft.

Het succesvol verder uitbouwen van onze journalistiek, aangepast aan de noden van oude en nieuwe lezers, op papier en op nieuwe dragers, zal de volgende jaren heel erg bepaald worden door de wijze waarop de redactie en onze nieuwe eigenaar samen de uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Die uitdagingen zijn helder: relevante en unieke journalistiek brengen, op papieren en digitale dragers en daarmee een relevant publiek bereiken. Daar willen wij met zijn allen, in de schoot van het Mediahuis, hard en vol enthousiasme aan werken. Om u de journalistiek te geven waarop u recht heeft.

Peter Vandermeersch
Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.