Graphic of the day

Wonen in jouw stad ook meer varkens dan mensen?

Foto ANP

Nederland is nog steeds een landbouwland. Zo’n 63 procent van Nederland is agrarisch terrein, er zijn bijna zestigduizend bedrijven met landbouwdieren en de hele sector zet jaarlijks meer dan 26 miljard euro om. Plus het land staat vol met kippen, geiten en koeien. Hoe ziet dat er uit op de kaart?

Aantal landbouwdieren per gemeente

Zoom in of uit met de ‘+’ en ‘-’ buttons of zoek een gemeente in de zoekbalk. Klik of tap op de bollen voor achterliggende informatie. De grootte van de bollen is bepaald door het aantal landbouwdieren

We zoomen iets verder in: tel je alle landbouwdieren (er zijn zes categorieën: varkens, kippen, geiten, paarden en pony’s, runderen en schapen) bij elkaar op, kom je op een totaal van 120 miljoen. Dat is bijna net zoveel als het inwonertal van Mexico. Uitgegaan van de zes eerdergenoemde diersoorten is de verhouding mens-dier in Nederland ongeveer 1 op 7, blijkt uit een analyse van NRC Q op basis van CBS-cijfers.

Waar ben je als mens in de minderheid?

Meetmoment is april 2014, de maand waarin het CBS de Landbouwtelling uitvoert. In verband met de vogelgriep in november zal het werkelijke aantal kippen in de gemeente Oudewater (Hekendorp), Kampen (Kamperveen) en Nieuwkoop (Ter Aar) wat lager uitvallen.

Varkens outnumberen mensen in het zuidwesten van het land, runderen vooral in het noordoosten, kippen zijn overal in de meerderheid behalve in de Randstad, en Texel is de schapenhoofdstad van Nederland. In welke gemeenten zijn dieren in de meerderheid? Om daar achter te komen berekenen we de ‘mens-dier-ratio’, oftewel het aantal landbouwdieren per inwoner. Het Limburgse Nederweert - 16 duizend inwoners, 3,5 miljoen dieren -voert de lijst aan.

Hoe komt dit?

Schaalvergroting. Het aantal agrarische bedrijven dat een van de vier onderstaande diersoorten houdt, is sinds 2009 vrijwel constant gedaald. Het aantal dieren - zie ‘aantal dieren per bedrijf’ daarentegen niet. Zoek bij dit overzicht van CBS-publicaties eens op ‘schaalvergroting’ en alle sectoren worden genoemd.

..and counting

En dat is terug te zien in de cijfers. In vijf jaar tijd is het gemiddeld aantal dieren per bedrijf in de 33 van de 40 COROP-regio’s gestegen. In onderstaande grafiek zijn de zeven regio’s met het hoogste aantal dieren weergegeven. Hoe steiler lijn tussen de twee jaren, hoe groter de stijging.