Advocaat durft niet te praten – en loopt boos weg

Een strafpleiter die door het OM wordt gedagvaard om te getuigen over liquidaties. Het gebeurde Nico Meijering.

„Stoute kleine Nico moest bij de meester komen.” Zo omschrijft strafpleiter Nico Meijering wat hem gisteren is overkomen. De advocaat werd gedagvaard om bij de rechter-commissaris te getuigen in vier liquidatiezaken. Meijering had namelijk vorig jaar in het televisieprogramma Pauw gezegd dat de inzet van kroongetuigen zal leiden tot meer liquidaties.

Levensgevaarlijk, noemt Meijering die dagvaarding. De advocaat – die zoals een vooraanstaande collega het noemt „heel veel, hele enge cliënten” bijstaat – kan namelijk niet uit de school klappen, hij heeft geheimhoudingsplicht. „Alleen al de suggestie dat een advocaat als getuige zou verklaren omtrent hetgeen hem als advocaat ter ore is gekomen, brengt grote veiligheidsrisico’s mee. Des te meer daar waar het om liquidatiezaken gaat”, aldus Meijering.

Op televisie had Meijering gezegd dat twee jonge jongens, geen cliënten, zich tot een huurmoord zouden hebben laten verleiden omdat ze denken: als ze me pakken dan sluit ik gewoon een deal met justitie.

Bij het OM werd de uitzending met belangstelling bekeken. Als Meijering belangrijke informatie heeft over ernstige strafbare feiten, niet betreffende zijn cliënten dan kan hij zich ook niet beroepen op zijn verschoningsrecht. Vandaar de dagvaarding.

„Maar alles wat ik als advocaat hoor, valt onder mijn verschoningsrecht als advocaat, zegt Meijering. De Orde van Advocaten steunt hem hierin. Maar de rechter-commissaris die het verhoor gisteren deed, is het met het OM eens. Het recht van een advocaat te zwijgen is niet absoluut. Niet als het bijvoorbeeld om hele ernstige misdrijven gaat.

Meijering moest dus gisteren verklaren. Dat deed hij niet. Er ontstond ruzie omdat Meijering kwaad werd over de wijze van verbaliseren. Door de manier waarop de vragen werden vastgelegd, zou toch zijn af te leiden waar Meijering over had kunnen verklaren. Na drie uur stormde Meijering witheet het paleis van justitie uit. Hij weigerde het proces-verbaal van verhoor te ondertekenen.

Bij het OM en ook onder collega’s binnen de advocatuur bestaat onbegrip over het handelen van Meijering. Als hij zo bang is om door de onderwereld als verlinker te worden gezien, waarom gaat hij dan wel op televisie zitten kletsen over liquidaties en durft hij niet te praten in beslotenheid bij de rechter-commissaris?

    • Marcel Haenen