Kabinetsbrief bevestigt inzet marechaussee voor bewaking gebouwen

De marechaussee gaat de komende tijd worden ingezet bij de bewaking van gebouwen en objecten. Dat staat in een brief die de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie), Hennis (Defensie) en Plasterk (BZK) naar de Kamer hebben gestuurd in antwoord op Kamervragen. De Tweede Kamer debatteert volgende week met premier Rutte en Opstelten over extra maatregelen tegen terreurdreiging.

Beveiliging door de marechaussee bij de orthodox-joodse school Cheider in Amsterdam.
Beveiliging door de marechaussee bij de orthodox-joodse school Cheider in Amsterdam. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

De Koninklijke Marechaussee gaat de komende tijd worden ingezet bij de bewaking van gebouwen en objecten. Dat staat in een brief die de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie), Hennis (Defensie) en Plasterk (BZK) naar de Kamer hebben gestuurd in antwoord op Kamervragen. De Tweede Kamer debatteert volgende week met premier Rutte en Opstelten over extra maatregelen tegen terreurdreiging.

In de brief staat dat de marechaussee de bewaking en beveiliging van een aantal gebouwen met een ‘hoog risicoprofiel’ gaat overnemen van de politie. Dat is niet omdat de dreiging is toegenomen, maar om de politie te ontlasten. Gisteren meldde RTL Nieuws dit al op basis van bronnen.

Daarnaast kunnen de leden van de marechaussee zwaarder worden bewapend, maar of dat gaat gebeuren, is nog de vraag. Hoeveel marechaussees het kabinet wil gaan inzetten, zou uit veiligheidsoverwegingen geheim worden gehouden. Het kabinet kondigt in de brief ook onderzoek aan naar de budgetten bij de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De diensten zijn gevraagd of het huidige beveiligingsniveau vol te houden is.

Op dit moment zijn de diensten in staat om te doen wat zij redelijkerwijs moeten doen in het aanpakken van de terroristische dreiging. Gezien het verwachte langdurige karakter van het huidige dreigingsbeeld, stelt het Kabinet logischerwijs de vraag of de inzet van de diensten en andere ketenpartners op termijn vol te houden is. Mocht blijken dat de capaciteit in de veiligheidsketen op dit gebied in de toekomst verder moet worden uitgebreid, dan kan de financiering daarvan geen belemmering zijn.

Tijdens het debat dat de Kamer onlangs hield naar aanleiding van de aanslagen in Parijs zei het kabinet nog dat er afgezien van extra bewaking voor joodse instellingen, geen extra veiligheidsmaatregelen nodig waren.

Dreiging vooral van jihadgangers

Sinds maart 2013 is het dreigingsniveau door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in Nederland verhoogd naar substantieel. De dreiging komt vooral van teruggekeerde jihadgangers. Op dit moment zijn circa 180 Nederlanders uitgereisd naar jihadistische strijdgebieden. Daarvan zijn 25 omgekomen, 35 teruggekeerd en nog ongeveer 120 verblijven in Syrië en Irak.

Het kabinet werkt daarnaast nog aan een wetsvoorstel om radicalisering aan te pakken zoals een meldplicht voor teruggekeerde jihadi’s en het afpakken van het paspoort en beëindiging van de uitkering als iemand zich heeft aangesloten bij terroristische organisaties.