En nu is het afgelopen met dat gegoochel, klimaatsceptici

Illustratie Bill Day

Vorige maand berichtten klimaatonderzoekers van NASA en NOAA dat 2014 het warmste jaar was sinds het begin van de metingen. Niettemin beweren ‘klimaat- sceptici’ nog herhaaldelijk dat de opwarming gestopt zou zijn. Niks aan de hand, is de suggestie van deze ‘heilsprofeten’. Hun claims zijn pure misleiding. Vijf jaar geleden sloten klimaatonderzoeker Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving en ‘scepticus’ Hans Labohm een weddenschap af. Komende vijf jaar worden warmer, zei Strengers. Nee, kouder, dacht Labohm, die nu een ‘goede fles wijn’ kwijt is: het werd warmer. In kortere perioden van enkele jaren spelen toevallige variaties mee, maar over langere perioden gezien volgt de opwarming gewoon algemeen geaccepteerde natuurwetten: broeikasgassen zoals CO2 houden warmte op aarde vast. De concentratie van broeikasgassen is inmiddels veertig procent hoger dan eind 19e eeuw; dat komt vooral door het verbranden van fossiele brandstoffen. Dan moet het klimaatsysteem wel opwarmen. En inderdaad, alle waarnemingen bevestigen dat: vooral oceanen als enorme warmtebuffers warmen op, ijs van gletsjers en ijskappen smelt, en de atmosfeer wordt warmer.

Hoe korter de meetperiode, hoe meer de gemiddelde temperatuur op aarde varieert. Maar dat zijn schommelingen rondom een opwarmingstrend.

Maar dankzij die schommelingen is er in de klimaatgegevens altijd wel een meetreeks en tijdsperiode te vinden waarin de temperatuur van de atmosfeer gelijk blijft of zelfs daalt. Klimaatsceptici maken van dat inzicht met graagte misbruik om te ‘onderbouwen’ dat de opwarming zou zijn gestopt. Deze misleidende claim is koren op de molen van degenen die klimaatbeleid afwijzen. Geen opwarming, geen noodzaak voor beleid immers. Vandaar dat een legertje ‘heilsprofeten’ blijft proberen de klimaatverandering te bagatelliseren. Nu is een weddenschap over opwarming over vijf jaar met een fles wijn als inzet een aardig spel. Maar er op gokken dat de klimaatwetenschap het fout ziet en dat het allemaal wel los zal lopen, is onverantwoord. De inzet van die weddenschap is nu geen fles wijn, maar de leefbaarheid van de planeet. Het ongelijk van de heilsprofeten nu wel vaak genoeg aangetoond.

Partner bij De Gemeynt – duurzame ondernemers en adviseurs en auteur van het boek De Twijfelbrigade (2014).

    • Jan Paul van Soest