Brieven

Eiwitjes en genen onontbeerlijk bij bestrijding

Rosanne Hertzberger schetst een vorm van wetenschap die zinloos staart naar een prachtige complexe dans van eiwitjes en genen (31/1). Dit onderzoek verslindt miljoenen aan onderzoeksgeld terwijl een eenvoudige klamboe meer oplevert. Ze gaat zo ver dat ze Bill Gates waarschuwt voor wetenschap.

Dat de genoemde klamboes en de insecticiden waarmee ze geïmpregneerd zijn het resultaat zijn van jarenlang onderzoek, laat Hertzberger voor de eenvoud achterwege. Dat infectieziektebestrijding een continue wedloop is tussen mens en micro-organisme, vergeet ze eveneens. De suggestie dat we de middelen allang in handen hebben om malaria uit te roeien is gevaarlijk kortzichtig. Medicijnresistentie en resistentie van muggen tegen insecticiden vormen urgente bedreigingen. In Oeganda hebben kinderen ondanks klamboes meer dan tien malaria aanvallen per jaar.

Om écht een kans te maken met de uitroeiing van malaria zijn nieuwe medicijnen, insecticiden en werkzame vaccins nodig. Die kun je alleen ontwikkelen en zinnig inzetten met een grondige kennis van micro-organismen, zowel met fundamenteel als translationeel onderzoek. Je ontkomt niet aan bestudering en begrip van de ‘complexe dans van eiwitjes en genen’. Anders heb je tegen malaria geen schijn van kans.

Radboud UMC Nijmegen

Illustratie

Cicade, geen krekel

Naar aanleiding van de brief van de heer G. Terwiel (‘Krekel, geen sprinkhaan’, 3/2) zou ik het volgende recht willen zetten. Deze fabel heet in het Frans La Cigale et la Fourmi. Hoewel in het Nederlands vaak door krekel vertaald, is een cigale een cicade (Cicadidae) en geen krekel, althans niet de Gryllus Campestris. Deze laatste heet namelijk in het Frans een grillon. Het is de cigale die in het zuiden van Europa overdag in de zomer luidkeels zingt.

Oscar van Wel

Geen seksgeweld op mier

In de illustraties van Ruben L. Oppenheimer bij het artikel van Geert Mak over de ‘Duits-Nederlandse mierenmoraal’ zien we hoe het zuinige mierenvrouwtje, Angela Merkel, het losbandige krekelmannetje, de Griekse premier, tracht te transformeren tot een voorbeeldige, zuinige mier. Helaas, krekels blijven toch krekels, en het geïllustreerde verhaaltje eindigt dan ook met het mierenvrouwtje dat – vastgebonden – seksueel wordt genomen door het verongelijkte krekelmannetje.

De boodschap die uit dit geïllustreerde verhaaltje spreekt, is dat er voor het vrouwtje dat het mannetje probeert te domineren maar één straf is, te weten verkrachting. Als man stuit deze boodschap mij buitengewoon tegen de borst.

Seks als geweld of machtsmiddel heeft geen plaats in een krant als NRC Handelsblad. De illustratie slaat de plank mis, aangezien voor mij als lezer de ergernis over de illustratie de inhoud van het – verder overigens uitstekende – artikel volledig overstemt.

De vrijheid van meningsuiting wordt een absolute waarde en iedere vorm van ergernis over aanstootgevende illustraties staat gelijk aan steun voor terrorisme. Ik pleit ervoor dat de vrijheid van meningsuiting niet verwordt tot een absoluut ‘recht tot belediging’, maar tot een recht dat hand in hand gaat met begrip voor diversiteit in onze samenleving.

Pepijn Terra

Tipgever

Hof, respecteer anonimiteit

Door het Gerechtshof in Arnhem is eind vorig jaar aangifte gedaan tegen het ministerie van Financiën vanwege het beïnvloeden van getuigen. Het Hof droeg ambtenaren namelijk op om een contract tussen een tipgever en het ministerie te schenden door de tipgever te noemen.

De krant lijkt er in haar berichtgeving klakkeloos vanuit te gaan dat het Gerechtshof in haar recht staat. Voor mij is het echter een geruststelling dat het ministerie zich houdt aan gemaakte afspraken. Het lijkt me niet meer dan logisch dat het Gerechtshof nu de aanslagen vernietigd heeft. Maar – misschien klinkt het raar – wie denkt het Gerechtshof wel niet dat zij is om te eisen deze bindende overeenkomst op te zeggen en daarmee het leven van de tipgever te ruïneren? En dan stiekem lagere ambtenaren oproepen om te kijken of zij wél uit de school klappen. Voor de machteloze tipgever hoop ik maar op het beste. Ik ben overigens niet die tipgever.

Albert Waninge

Zzp’er

Een schamel inkomen

Ronald Pont slaat over vogelvrije zzp’ers (3/2) de spijker op zijn kop. Zzp’erschap is in negen van de tien gevallen niet geboren uit ondernemerschap, maar uit trots om niet in een uitkering terecht te komen, of de drang om hoe dan ook aan de slag te gaan. En ja, het is eenzaam op de zolderkamers. En ja, er worden absurde uren gemaakt . En ja, die beperkt declarabele uren, met zogenaamde woekertarieven, geven wel een heel schamel inkomen. En nee, er is geen geld voor pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheidsverzekering. De staat zou geld mislopen door al die vrije blije zzp’ers? Wat een staatsgeleide mythevorming en gebrek aan beschaving!

De staat trekt de handen af van zijn oudere werknemers en biedt jongeren geen perspectief. Deze groepen antwoorden met trots en doorzettingsvermogen, willen niet afhankelijk zijn van de staat. Wordt dat beloond met zwaardere belasting op het al geringe inkomen? Mij duwen ze over het randje, toch nog bijstand. Het recht op de WW heb ik in één klap verspeeld toen ik koos om zzp’er te worden. Staat, zet je rekenmeesters aan het werk en kijk wie de echt succesvolle zzp’ers zijn!

C.M. De Jong

Compassie

Tarik Z. is maar een mens

De NOS had beter niet de jongeman kunnen uitzenden die de studio was binnengedrongen. Hij is voor het leven getekend, omdat zijn volledige naam werd genoemd. Hij is nog maar negentien en het internet vergeet niet.

Deze jongeman was vooral verward. Hij heeft dringend behoefte aan een ggz-behandeling. Die behoefte kwam er onhandig en ontoelaatbaar gewelddadig uit. Maar psychisch zieke mensen doen nu eenmaal onaangepaste dingen.

Een volwassen samenleving maakt onderscheid tussen situaties waarin hard moet worden opgetreden en situaties waarin hard zorg nodig is. Repressie en verontwaardiging zijn er genoeg, maar kunnen we nog compassie tonen? We zullen vaker verwarde en onaangepaste mensen tegenkomen nu de overheid inzet op krimp van ggz-instellingen. Laten deze tijdelijk zwakkere mensen niet het slachtoffer worden van onze preoccupatie met veiligheid. Het opofferen van hun privacy maakt dat de terroristen alsnog dreigen te winnen omdat we de kwaliteit van onze samenleving laten aantasten door het betonrot van wantrouwen.Juist in het vrije Westen zou de toekomst van een jongere niet door een periode van verwarring in duigen moeten vallen. De dader is ook maar een mens.

Dr. Arnold Huijgen Apeldoorn

Communicatie

Wij zijn geen kwakzalvers

PvdA-kamerlid Achmed Marcouch zegt dat gemeenten, politie en scholen meer expertise behoeven om vroegtijdig radicalisering te herkennen en dat hij de vader van de in Syrië omgekomen jongen gerust kon stellen, sprekend vanuit een gedeelde culturele achtergrond. (1/2)

De dingen die Marcouch prijst, gaan over ons vakgebied. Blijkbaar verstaat hij er iets anders onder maken wij op uit zijn ferme en ongekwalificeerdeoordeel over ‘die kwakzalvers van interculturele communicatie’ die ingehuurd worden voor advies over radicalisering. Het zou op zijn plaats zijn als Marcouch een dermate fel en negatief oordeel over een beroepsgroep zou onderbouwen. In plaats daarvan is hij tevreden met een platte stereotypering van onze beroepsgroep. Een van de dingen waartegen wij ons verzetten zijn grove karikaturen en generaliseringen van groepen mensen. Wat zou het prettig zijn als politici als Marcouch en NRC hieraan mee zouden werken.

Jacqueline Franssens Voorz. Sietar

Correcties en aanvullingen

Piersanti

In ‘De president in een grijze Panda in een Italiaan zonder smetten’ (2/2; p. 13) wordt de vermoorde broer van de Italiaanse president Sergio Mattarella Piersilvio genoemd. De juiste naam is Piersanti.

  • Oscar van Wel
  • Pepijn Terra
  • Albert Waninge
  • C.M. De Jong
  • Dr. Arnold Huijgen
  • Jacqueline Franssens
  • Dr. Teun Bousema
  • prof. dr. Robert Sauerwein