2Doc: Asielzoeka’s

Op Facebook noemen ze zichzelf ‘asielzoeka’s’: jongeren die als kind naar Nederland zijn gevlucht. Hun hele jeugd brachten ze door in asielzoekerscentra en nu hebben ze heimwee. Filmmaker Sergej Kreso, die zelf in verschillende asielzoekerscentra heeft gezeten, volgt vier jongeren die vol nostalgie terugkijken. Hoe ervoeren zij de tijd waarin contacten met mensen uit verschillende culturen als vanzelfsprekend ontstonden? En hoe redden zij zich in de Nederlandse maatschappij?