Wiebes: meer openheid over belastingafspraken

Het kabinet gaat de Tweede Kamer beter informeren over tax rulings, fiscale afspraken met bedrijven. Die informatie wordt echter niet openbaar.

Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën, VVD) is onder voorwaarden bereid om vertrouwelijke informatie over belastingafspraken met multinationals aan de Tweede Kamer te verstrekken. De staatssecretaris ziet naar eigen zeggen in dat over de zogeheten fiscale rulings, waarbij de Belastingdienst vooraf afspraken met (internationale) bedrijven maakt, „vragen bestaan”. Hij acht het daarom wenselijk dat hij er „zoveel mogelijk openheid” over geeft. „Het parlement moet in de gelegenheid zijn daarop controle uit te oefenen.”

Dat heeft hij gisteren in een brief aan de Kamer laten weten. Wel zegt Wiebes dat de concrete informatie die hij met de Kamer wil delen onder fiscale geheimhouding valt. Die informatie zal dan ook niet „in het openbaar”  worden verstrekt, maar mogelijk achter gesloten deuren.

In dezelfde brief plus bijlagen, licht de staatssecretaris de Nederlandse „robuuste rulingpraktijk” toe. Hij stelt dat deze praktijk bedrijven niet zozeer „fiscale gunsten” biedt als wel „zekerheid vooraf”. Dat is goed voor een „aantrekkelijk belastingklimaat”.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver is niet ontevreden over de brief van Wiebes. „Het is echt een stapje vooruit.” De staatssecretaris schept volgens hem onomwonden de mogelijkheid de Kamer in vertrouwen te informeren over belastingdossiers waarvan het parlement zich afvraagt of die deugen. Hij gaat daarmee verder dan toezeggingen door zijn voorganger(s).

Klaver ziet veel in een door Wiebes genoemde „besloten technische briefing”, waarbij de vaste Kamercommissie voor Financiën door ambtenaren over een bepaald dossier wordt geïnformeerd. Hij hoopt dat de staatssecretaris snel zijn toezegging gestand doet. Hij weet wel een concrete casus waar hij snel meer inzicht in wil krijgen: Starbucks. „Daar cirkelt zoveel rook boven, dat ik zelf wil kunnen beoordelen of er ook vuur is.”

Het Amerikaanse koffieconcern ligt al jaren onder vuur wegens zijn belastingafspraken met Nederland. Starbucks heeft een fiscale constructie via Nederland lopen waardoor het nauwelijks belasting betaald. De Europese Commissie oordeelde onlangs dat hier mogelijk sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Klaver zou vanmiddag een verzoek doen om nog voor een debat over een recent belastingrapport van de Algemene Rekenkamer vertrouwelijke informatie over Starbucks te ontvangen.

In zijn brief aan de Kamer kondigt Wiebes ook aan een voortrekkersrol te willen gaan spelen in fiscale informatie-uitwisseling met andere landen. Dit om de internationale strijd tegen belastingontwijking te ondersteunen. Ook de staatssecretaris hoopt, zo sluit hij zijn brief af, dat „de geur van fiscale douceurtjes voor eeuwig tot het verleden behoort”.

    • Philip de Witt Wijnen