Aantal asielaanvragen stijgt met 75 procent

Vorig jaar hebben 30.020 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat is 75 procent meer dan het jaar ervoor, toen er 17.190 aanvragen werden ingediend. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Van de ruim 30.000 asielzoekers vorig jaar betrof het in 80 procent van de gevallen een eerste asielaanvraag. De meest voorkomende groepen kwamen uit Syrië (9.480), Eritrea (3.930) of waren staatloos (2.760, veelal Palestijnen uit Syrië). Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) hield er vorig jaar mei nog rekening mee dat het aantal asielaanvragen zou kunnen stijgen naar 65.000. Hij baseerde dat op een hausse aan asielverzoeken uit Eritrea in de weken ervoor.