Prijsvechter vangt bot

Het Gerecht van de Europese Unie, onderdeel van het Europees Hof, heeft onlangs het uitgangspunt van nationale toetsing van Europese mededingingregels bevestigd. Dat gebeurde in een zaak van de Ierse luchtvaartmaatschappij easyJet tegen luchthaven Schiphol.

EasyJet beschuldigde Schiphol ervan gevestigde luchtvaartmaatschappijen voor te trekken. Haar klachten daarover werden in 2008 door de Nederlandse mededingingsautoriteit afgewezen. Daarop diende easyJet een klacht in bij de Europese Commissie. Twee jaar geleden wees de Commissie de klacht af, omdat deze al adequaat door de nationale mededingingsautoriteit was behandeld.

EasyJet ging daartegen in beroep bij het Gerecht. Eind januari ving de prijsvechter andermaal bot. Het Gerecht bepaalde dat de Commissie een klacht mag afwijzen die al door een mededingingsautoriteit van een lidstaat is afgewezen, op voorwaarde dat die onderzoek heeft gedaan waarin rekening is gehouden met de Europese mededingingsregels. En aan die voorwaarde was volgens het Gerecht voldaan.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl