Nederlands Kamerkoor verhuist naar Utrecht

Het Nederlands Kamerkoor tijdens het jubileumoptreden in Eindhoven in 2012.

Het Nederlands Kamerkoor (NKK) verhuist dit voorjaar naar Utrecht. Het koor, sinds de oprichting in 1937 gevestigd in Amsterdam, onderzocht al langer verhuismogelijkheden naar een stad die bereid zou zijn tot structurele financiële steun. De steun van het Fonds Podiumkunsten liep in 2013 terug van ruim 1,6 miljoen naar zes ton. De zangers gingen daarna door op freelance-basis, een deel van de kernbezetting verjongde.

Een eerder scenario voor verhuizing naar Eindhoven ketste in 2013 af op gebrek aan politieke steun. Utrecht biedt het Kamerkoor de komende twee jaar een klein extra bedrag aan gemeentesubsidie. Voor het volgend kunstenplan 2017-2020 zal het koor een aanvraag indienen voor meerjarige subsidie van de gemeente Utrecht.

Directeur Kamerkoor: keuze is een inhoudelijke

Directeur Tido Visser is opgetogen over de verhuizing.

“De keuze is vooral een inhoudelijke: we zien in Utrecht veel kansen met sterke partners. Na de benoeming van de nieuwe chef-dirigent Peter Dijkstra (per 2015, red.) is dit de tweede grote verandering die helpt bij de verwezenlijking van onze ambities op het terrein van programmering, vernieuwing en educatie.”

Cultuurwethouder Margriet Jongerius (Groen Links):

“Utrecht is blij met de komst van het Kamerkoor, wij dragen de koormuziek een warm hart toe en hebben krachtige ambities, juist op het gebied van koormuziek”

Centrale ligging is gunstig

Het Nederlands Kamerkoor gaat kantoorruimte delen met Holland Baroque Society in het voormalig Sint-Nicolaasklooster. Samenwerkingen met TivoliVredenburg, Spinvis, De Warme Winkel, Festival Oude Muziek, Holland Baroque Society en andere in Utrecht gevestigde instellingen worden uitgewerkt. Ook de centrale ligging is gunstig: bij veel van zijn concerten zal het NKK amateurkoren in het voorprogramma opnemen.

    • Mischa Spel