Nederlands Kamerkoor verhuist naar Utrecht

Het Nederlands Kamerkoor (NKK) verhuist dit voorjaar naar Utrecht. Het koor, sinds de oprichting in 1937 gevestigd in A’dam, onderzocht al langer verhuisopties naar een stad die bereid zou zijn tot structurele financiële steun. De steun van het Fonds Podiumkunsten liep in 2013 terug van ruim 1,6 miljoen naar zes ton. Zangers gingen door op freelance-basis, een deel van de kernbezetting verjongde.

Een eerder scenario voor verhuizing naar Eindhoven ketste in 2013 af op gebrek aan politieke steun. Utrecht biedt het Kamerkoor de komende twee jaar een klein extra bedrag aan gemeentesubsidie. Voor het volgend kunstenplan 2017-2020 gaat het koor een aanvraag indienen voor meerjarige subsidie van de gemeente Utrecht.

Directeur Tido Visser is opgetogen over de verhuizing. „De keuze is vooral inhoudelijk: we zien in Utrecht veel kansen met sterke partners. Na de benoeming van onze nieuwe chef-dirigent Peter Dijkstra is dit de tweede grote verandering die helpt bij de verwezenlijking van onze ambities op het terrein van programmering, vernieuwing en educatie.”

Het Kamerkoor deelt straks kantoorruimte met Holland Baroque Society (HBS) in het voormalige Sint-Nicolaasklooster. Samenwerkingen met HBS, TivoliVredenburg, Spinvis, De Warme Winkel, het Festival Oude Muziek en meer Utrechtse instellingen worden nu nader uitgewerkt. Ook de centrale ligging is gunstig: bij veel van zijn concerten zal het NKK amateurkoren in het voorprogramma opnemen.

    • Mischa Spel