Tornado’s VS krachtiger door bosbranden

De rook die vrijkomt bij het platbranden van bossen in Centraal-Amerika verergert de hevigheid van tornado’s in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Meteorologen komen tot die conclusie na onderzoek van een van de heftigste tornado-uitbraken in de afgelopen vijftig jaar: die van 27 april 2011. Op die dag veroorzaakten 122 tornado’s de dood van 313 mensen. Het platbranden van bos in met name het zuidoosten van Mexico zorgt voor een aanvoer van rooklucht. De roetdeeltjes (aerosolen) drijven met warme, vochtige lucht vanuit de Golf van Mexico naar het Amerikaanse vasteland. Daar mengt het zich met koude lucht, aangevoerd uit de Rocky Mountains. Die menging stimuleert luchtstromingen. In de opstijgende warme lucht functioneren de aerosolen als zogeheten ‘condensatiekernen’, waardoor wolkvorming wordt gestimuleerd. Door steeds verdere menging met koude lucht stroomt de warme lucht sterker opwaarts, neemt de windsnelheid toe en wordt de kans op stormen groter. Uit het onderzoek blijkt dat de aerosolen die zich in april 2011 boven de Golf van Mexico bevonden, inderdaad veroorzaakt zijn door verbranding van biomassa in Centraal-Amerika. De rook zorgde voor veranderingen in de windsnelheid op verschillende hoogtes. Ook kwam de onderkant van de wolken lager te liggen, wat al langer in verband wordt gebracht met een hogere kans op tornado’s. De onderzoekers onderstrepen het belang om de effecten van aerosolen mee te nemen in weersvoorspellingsmodellen.

    • NRC