Hof wijst genocideclaim van Kroatië tegen Servië af

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft vanmorgen een claim van Kroatië afgewezen dat Servië zich begin jaren 90 zou hebben schuldig gemaakt aan genocide op de Kroaten in de plaats Vukovar en elders. Volgens het Hof had Kroatië hiervoor onvoldoende bewijs geleverd. De Serviërs bezetten Vukovar in 1991 drie maanden. Enige honderden Kroatische gevangenen kwamen daarbij om en tienduizenden mensen sloegen op de vlucht. Bij het ter perse gaan van deze krant was niet duidelijk hoe de rechters van het Hof oordeelden over een tegenclaim van Servië; dit beschuldigt Kroatië van genocide tegen Serviërs. (NRC)