Hooligans mogen nóg wel wat strenger aangepakt

De voetbalwet

De overheid wil hooligans harder aanpakken. Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over een wetswijziging.

Foto Geert Vanden Wijngaert/AP

1 Wat gaat er veranderen?

Als de Tweede Kamer vanmiddag akkoord gaat met de wetswijziging, krijgen burgemeesters meer instrumenten in handen om op te treden tegen voetbalgeweld. Ze kunnen dan strengere sancties opleggen aan hooligans die voor het eerst betrapt worden op een „ernstige verstoring” van de openbare orde. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als supporters gooien met stenen of vuurwerk naar de politie. Die ‘hardere aanpak’ betekent bijvoorbeeld dat burgemeesters een gebiedsverbod, meldplicht of groepsverbod voor een thuiswedstrijd straks kunnen uitbreiden naar uitwedstrijden. Gemeenten met een betaaldvoetbalorganisatie kunnen daarover onderling afspraken maken. Zo wil het kabinet voorkomen dat iemand die niet bij ADO Den Haag mag komen, wel naar FC Twente gaat als de Haagse club daar speelt. Voorwaarde: er moet een „ernstige vrees” zijn dat een hooligan de uitwedstrijd bezoekt en zich daar zal misdragen. Burgemeesters kunnen niet alleen vaker, maar ook langere straffen uitdelen. Nu duurt een gebieds- of groepsverbod dertig aaneengesloten dagen. Dat wordt gewijzigd naar negentig dagen verspreid over een jaar.

Nieuw is ook dat de rechter een ‘gebiedsgebod’ – een soort huisarrest – mag opleggen. De dreiging van een strafblad en alle problemen die dat kan opleveren, moeten relschoppers afschrikken.

2 Waarom alweer strengere regels om voetbalvandalen aan te pakken?

De huidige wet is nog geen vijf jaar oud. Burgemeesters en de KNVB vinden de maatregelen echter onvoldoende, vooral omdat ze maar beperkt kunnen optreden tegen hooligans die voor het eerst ‘rellen’. Zij kunnen voor slechts één of twee competities een stadionverbod krijgen. Ook is er geen meldplicht voor deze groep. Die knelpunten wil het kabinet nu met een wetswijziging oplossen. De Raad van State is daar kritisch over. Het adviesorgaan vindt dat de noodzaak van het wetsvoorstel niet overtuigend en beargumenteerd is. Ook blijkt uit de evaluatie van de wet dat de bestaande middelen beter ingezet kunnen worden.

3 Hoe groot is het voetbalgeweld in Nederland?

Het afgelopen seizoen legde de KNVB 662 stadionverboden op. De strafrechter ontzegde nog eens achttien raddraaiers de toegang tot het stadion. Toch lijkt het enigszins mee te vallen: het aantal incidenten rondom voetbalduels was de afgelopen tien seizoenen stabiel. In 2011 waren er wel ‘ernstige’ incidenten, waaronder de bestorming van het Maasgebouw bij stadion De Kuip door Feyenoordsupporters.

4 Zijn alle partijen tevreden met de nieuwe regels?

Volgens sommige partijen – PVV, CDA – mag het allemaal nóg strenger. Ook de KNVB en de politie vinden dat. Zij willen bijvoorbeeld sancties kunnen opleggen voor meerdere jaren. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) is bereid daarnaar te kijken. Belangrijker is echter dat de Tweede Kamer ook nu weer vraagtekens zet bij de capaciteit van de politie en het Openbaar Ministerie. Tijdens het debat vorige week stelde de Kamer kritische vragen over de naleving van het stadionverbod. Een uitzending van PowNews liet eerder zien dat sommige hooligans ondanks het verbod toch in het stadion wisten te komen. Onderzoek in opdracht van het ministerie wijst op onvoldoende menskracht en capaciteit bij de politie en het OM, maar de minister zeg dat beeld niet te herkennen.

    • Anne Vader