Veel onderzoek naar ziekten waar mensen niet erg aan lijden

Er wordt wel erg veel wetenschappelijk onderzoek naar vrouwelijke onvruchtbaarheid gedaan, afgewogen tegen de levensjaren die door die ziekte bij patiënten verloren gaan. Onderzoeken naar mazelen, bloedvergiftiging bij pasgeborenen, en longontsteking door de bacterie Haemophilus influenza B zijn daarentegen schaars, terwijl er veel mensen aan dood gaan.

Dat rolt uit een analyse van alle goed uitgevoerde medisch-wetenschappelijke onderzoeken naar goed gedefinieerde ziekten die in december 2012 zijn gepubliceerd. Dit publiceerden onderzoekers van de University of Oxford eind vorige week in The BMJ. In de gekozen maand verschenen 1.097 publicaties over 239 verschillende ziekten. De onderzoekers turfden welke ziekten werden onderzocht en hoeveel mensen eraan meededen. Ze koppelden die cijfers aan een in 2012 gepubliceerd onderzoek naar de ziektelast die ziekten wereldwijd veroorzaken.

Het is voor het eerst dat alle gepubliceerde onderzoeken in een bepaalde tijd zijn gerelateerd aan het leed dat de onderzochte ziekten veroorzaken. Achterliggend idee is dat in een ideale wereld het medisch-wetenschappelijke onderzoek zich vooral richt op ziekten waar veel mensen aan lijden. Het eerdere onderzoek naar de wereldwijde ziektelast waar gebruik van werd gemaakt was gesubsidieerd door de Bill and Melinda Gates Foundation die ziekten bestrijdt in arme landen.

In die ‘verloren levensjaren’ waarmee in dit onderzoek wordt gerekend zitten niet alleen de jaren die een patiënt door de ziekte ‘voor zijn tijd’ overlijdt. Ook een handicap of andere ziektelast wordt in verloren levensjaar uitgedrukt. Ze heten DALY’s (disability adjusted life years). Een jaar leven met een flinke handicap telt dan bijvoorbeeld als een halve DALY.

Wereldwijd gaan er bijvoorbeeld 150.000 DALY’s verloren bij vrouwen met onvruchtbaarheidsklachten – door psychische schade, maar soms door lichamelijke schade na medische behandeling. In de onderzochte maand werden 20 onderzoeken naar onvruchtbaarheid bij vrouwen gepubliceerd. Door diabetes, waar in december 2012 drie maal zoveel onderzoeken werden gepubliceerd, gaan duizend keer zoveel DALY’s verloren.