Nieuwe regering Sri Lanka streeft naar verzoening met de Tamils

De benoeming van een Tamil als president van het hoogste hof is van groot symbolisch belang voor de Tamils.

De nieuwe president van Sri Lanka, Maithripala Sirisena, heeft dit weekeinde een belangrijke maatregel genomen, die onderstreept dat het hem menens is tot een verzoening te komen met de etnische minderheid van de Tamils.

Gisteren werd, voor het eerst in 24 jaar, een Tamil aangesteld als president van het Hooggerechtshof van Sri Lanka. De 62-jarige Kanagasabapathy Sripavan neemt de plaats in van de ontslagen Mohan Peiris. Die werd vooral gezien als een zetbaas van de vorige president, Mahinda Rajapaksa. De laatste leed in januari een verrassende nederlaag bij de presidentsverkiezing tegen Sirisena.

De Tamils hadden een grote afkeer van de Sinhalees Rajapaksa en zijn familie, die na de bloedige beëindiging van de burgeroorlog tussen de Tamil Tijgers en het overwegend Sinhalese regeringsleger, geen enkele poging tot toenadering deden. Bij de verkiezingen steunden de Tamils Sirisena, zelf een Sinhalees, massaal.

De nieuwe regering maakte donderdag al bekend dat stukken land in het overwegend door Tamils bewoonde noorden van Sri Lanka die door het leger zijn geconfisqueerd zullen worden teruggegeven aan de oorspronkelijke bezitters. Bovendien kondigde ze aan enkele honderden Tamil-gevangenen te zullen vrijlaten.

De greep van het machtige leger zal losser worden gemaakt. „Vooral in het noorden denken we niet al die strenge veiligheidsmaatregelen nodig te hebben”, aldus een zegsman van de regering. Het leger wilde daaraan tot dusverre vasthouden met als argument dat anders een terugkeer van de Tamil Tijgers dreigde. Critici van de strijdkrachten beschuldigden hen ervan geconfisqueerd Tamilland te gebruiken voor privédoeleinden zoals de aanleg van hotels en golfbanen.

De regering heeft verder toegezegd een nationaal onderzoek in te stellen naar mogelijke oorlogsmisdaden tijdens de burgeroorlog.