Scrypto

Horizontaal:

5. Winters ressentiment tussen Assen en Groningen (9)

6. + 9. Schimmel tussen de adellijke benen is het ideaal van de vrouw (2+5+2+3+5+5)

13. Hoofdstad (3)

14. Zuid-Hollandse familie van de wensgrot (6)

15. Het is tijd voor een auteur en ziehier het resultaat (6)

16. Puntentelling bij films (5)

17. Strafwerktuigen langs de lijn (8)

18. Dan krijg je mensen achter je aan (6)

19. Vreemde gasten (9)

20. Laag, maar dan hoog (10)

21. Die nomade wordt vaak ten onrechte als onderwerp gekozen (3)

22. Die plant heb je in chocolade-, vanille- en frambozensmaak (4)

Verticaal:

1. Regels voor de baspartij (17)

2. Verzoek waarmee men hoopt weg te komen (6+8+1+1+1)

3. Levensaders (7+3+7)

4. Die bouwstenen dragen bij aan de ontwikkeling van het kind (4)

7. Niets uit de bek van het rund noch uit zijn achterste (4+3+2+3)

8. Familiebuiten (3)

10. Liefdesblijk met andermans woorden (9)

11. Die komiek geeft aanleiding tot regelmatig wc-bezoek (2+5)

12. Troebel water (7)

Drie inzenders van een goede oplossing krijgen een boekenbon van 20 euro. Oplossingen moeten uiterlijk a.s. woensdag om 9 uur in het bezit zijn van de Scryptogram-redactie. Per brief, briefkaart: postbus 20652, 1001 NR Amsterdam; per fax: 020-755 3939; per e-mail: scrypto@nrc.nl

Oplossing scryptogram van 24 januari:

Horizontaal:

4.diepe; 5.erbij; 7.wandelpier; 9.werkmaatschappij; 11.gevangenisarts; 13. laboratoriumjas; 16.wasdom; 18.rug; 19.korf; 20.volle mond; 21.last; 22.speldje; 23.maat.

Verticaal:

1.verdraagzaamheid; 2.het laten voorkomen; 3.meniscus; 4.draak; 6.barbaar; 8. reseda; 10.postadres; 12.avondploeg; 14.ingedamd; 15.makelaar; 17.alvast.

De boekenbonnen zijn toegekend aan: Daan en Irene Scheffer, Rossum; Ineke Piers, Alkmaar; D.P. Bakker, Dokkum