Juist vanwege promiscuïteit had Homo erectus woorden nodig

Dick Slagter, auteur van Homo Nudus, heeft groot gelijk. Taal ontstond niet door het op elkaar slaan van stenen. Maar taal bij Homo erectus ontstond ook niet door de omschakeling van promiscue naar monogaam gedrag, zoals Slagter beweert. (Brieven, NRC, 24 januari)

Juist door promiscue gedrag had de eerste man (of vrouw!) bij thuiskomst of flagrante delicto heel wat uit te leggen. Het spreekt vanzelf dat gebaren en onduidelijk gegrom daarbij te kort schoten. Hij of zij zal hebben moeten praten als Brugman, en dat zal de spreekvaardigheid van Homo erectus buitengewoon ten goede zijn gekomen. Zo was het vroeger, en zo is het nog steeds.

Mijn bewijsvoering leunt sterk op zichzelf, is prettig cirkelvormig, berust op verhalen van anderen, en bovendien op verhalen in de Bijbel en in andere Heilige Schriften die dezelfde heldere bewijsvoering hanteren, en verhalende getuigenissen aanvoeren. Zij duldt daarom, evenals dat van Dick Slagter, geen tegenspraak. Met spotters loopt het slecht af.