Gokken op de uitkomst

De Griekse beurs is momenteel alleen geschikt voor de uiterst speculatieve belegger. Deze markt lijkt op een call optie, namelijk het kooprecht op de uitslag van een aanstaand politiek steekspel. Die uitslag zal gunstig zijn als er een werkbaar compromis komt, bijvoorbeeld een combinatie van (verkapte) schuldenlastenverlichting op voorwaarde van voortgaande herstructurering. De optie zal echter in waarde decimeren als deze oplossing uitblijft. Een gokje kan de moeite zijn. Het water staat de Grieken aan de lippen, banken hebben bijna geen kasgeld meer, de overheid kan in april de rekeningen niet meer betalen, terwijl een ‘Grexit’ te duur is. De troika heeft enige speelruimte om via looptijdverlenging en renteverkorting ‘de facto’ de schuldenlast te verlagen zonder echt hard af te schrijven, zij het op de harde voorwaarde van verdere herstructurering. Kortom, de prikkels zijn er van beide kanten om tot een oplossing te komen.