Rapport CBS creëert valse tegenstelling tussen immigranten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde deze week in reactie op de terugkerende vraag over het aantal expats in Nederland het rapport Expat, wanneer ben je het?

De onderzoekers concluderen dat er te weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn om de groep te onderscheiden, anders dan op basis van hun bovengemiddelde inkomen. Dit is niet zo vreemd, omdat de in 2004 ingevoerde kennismigrantenregeling niet opleidingsniveau of migratiemotief, maar inkomen en werkgever als uitgangspunt heeft. Opmerkelijk is echter dat er ook uitzonderingen op basis van andere kenmerken worden gemaakt. Asielzoekers (ook hooggekwalificeerd), au pairs, en stagiairs zijn uitgesloten van het onderzoek, terwijl studenten en personeel van ziekenhuizen en universiteiten ongeacht hun salaris wel meetellen.

Daarmee draagt de benadering van het CBS bij aan het reproduceren van de simplistische tegenstelling tussen de ‘goede’ en ‘slechte’ migranten. Vanzelfsprekend stelt dit economisch framen van migranten die een bijdrage leveren tegenover zij die de samenleving geld kosten, sommige politici in staat desalniettemin positief over bepaalde migratie te spreken. Maar het is de vraag of de verwachte return of investement wel voor de gehele samenleving geldt. Internationaal vooraanstaande onderzoekers waarschuwen namelijk voor de polariserende werking die uitgaat van een aparte voorzieningenstructuur van internationale scholen, particuliere huurwoningen en chique winkelketens op basis van dit schijnbaar objectieve onderscheid.

, historicus, doet onderzoek naar hooggeschoolde immigranten

NOS

Terreur is niets voor ons

Nederland is klein, maar wil meedoen in de grote wereld. In Parijs is er een aanslag. Dan doen wij ook wat! Gelukkig was Hilversum erop voorbereid. Ernstig is dat iemand met neppistool en een briefje langs de bewaking kon komen.

Hij was zelfs vergeten zijn bivakmuts op te doen. Er zal wel een stevig Kamerdebat over komen.

Ophouden met die flauwekul als terreur en dreiging. We moeten ons bezig houden met waar wij wel goed in zijn: kunst en cultuur, polders en dijken, waterhuishouding en handel.

En Tarik Z.?

Die krijgt een eeuwigdurende taakstraf, samen met de waxinelichtjeshoudergooier en de Damschreeuwer. In een pretpark met een groep goed getrainde agenten.

Evert Jan Schuur

Tarik – Gedichtendag 2015

We hebben zaken vernomen/ die de huidige samenleving/ in twijfel trekken/ zo sprak hij/ hermetisch, poëtisch/ Ach jongen,/ met je woorden in je hoofd/ met je wapen in je hand/ met je boodschap voor het land/ en de ernst op je gezicht/ Waarom schreef je geen gedicht

Mirjam Brandenburg