DNB moet boetebesluit over Delta Lloyd geheim houden

Ondanks de roep om meer transparantie in het financieel toezicht moet DNB de boete die zij aan Delta Lloyd gaf van de rechter geheim houden.

Verzekeraar Delta Lloyd heeft een belangrijke slag gewonnen in de juridische strijd met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag in kort geding bepaald dat DNB een miljoenenboete die zij in december aan Delta Lloyd oplegde voorlopig niet mag publiceren.

Delta Lloyd heeft op dat verbod aangedrongen om te voorkomen dat belastende informatie over betrokken werknemers en de onderneming openbaar wordt. Door het verbod blijft de toedracht van het boetebesluit – in elk geval voorlopig – onbekend voor het publiek.

De zaak draait om een aantal financiële transacties die Delta Lloyd in de zomer van 2012 verrichtte. Volgens DNB handelde Delta Lloyd daarbij op basis van vertrouwelijke informatie, afkomstig van DNB zelf. DNB legde in december vorig jaar een boete op van 22,8 miljoen euro en besloot dat financieel directeur Emiel Roozen moest vertrekken. Delta Lloyd betwist dat de informatie vertrouwelijk was.

De zaak is in meerdere opzichten uniek: niet eerder legde DNB zo’n hoge boete op. Ook het feit dat Delta Lloyd de ‘heenzending’ van Roozen en de publicatie van het naar verluidt zeventig pagina’s tellende boetebesluit bij de rechter aanvecht is uitzonderlijk. Daar komt nog bij dat Delta Lloyd de zaak zelf naar buiten bracht. Meestal voegen instellingen zich bij conflicten met de toezichthouder uiteindelijk in stilte naar diens wensen, omdat ze de relatie niet verder willen laten verslechteren.

Gisteren publiceerde de rechtbank Rotterdam de uitspraak in het kort geding. De voorzieningenrechter heeft besloten dat het boetebesluit in elk geval geheim moet blijven zolang de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan in de inhoudelijke procedure. Dit doet vermoeden dat ook die procedure achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

Sinds augustus vorig jaar is DNB in principe verplicht om boetebesluiten te publiceren. Maar volgens de rechter valt deze zaak nog onder de oude wetgeving, omdat de vermeende overtreding al voor die tijd was begaan.

Delta Lloyd zegt in een persbericht dat het bedrijf zich „met het oog op de rechtsgang” van verder commentaar zal onthouden. DNB moet volgens Delta Lloyd met een eventuele publicatie wachten totdat „het gehele juridische proces is doorlopen en er een definitief oordeel over grondslag en hoogte van de boete is geveld”. Delta Lloyd is bij DNB in beroep gegaan tegen de boete. Als dit wordt afgewezen kan ook op dit punt een gang naar de rechter volgen. Alles bij elkaar kan de procedure maanden, zo niet jaren duren.

DNB zegt zelf in een persbericht dat zij mag publiceren zodra de eerste gang naar de rechter is afgerond. De toezichthouder zegt niet te hoeven wachten totdat eventuele beroepsprocedures achter de rug zijn.

Volgens kenners van de financiële wereld is de zaak tekenend voor de hardere opstelling van DNB sinds de financiële crisis. Én voor de wrevel die dat kan wekken bij financiële instellingen.