Waarom zond de NOS het filmpje uit? Gelauff legt het uit

Marcel Gelauff, hoofdredacteur van het NOS-Journaal, is op weg naar huis als hij wordt gebeld. Een man is de studio binnengedrongen en eist uitzendtijd. Gelauffs telefoon houdt niet op. Hij heeft contact met politie en NOS, de veiligheid van zijn medewerkers staat voorop.

Maar intussen heeft Gelauff óók contact met de redactie in Den Haag, waar hij zojuist vandaan komt. De redactie vertelt dat ze de beelden heeft van de indringer in de studio. Die verbinding is doorgeschakeld van Hilversum naar Den Haag. Gelauff gebiedt zijn medewerkers geen nieuws over de indringer naar buiten te brengen, niet telefonisch, niet op Twitter. Hij wil wachten, totdat zeker is dat iedereen in veiligheid is.

Voor het NOS-gebouw wachten dan zo’n zeventig medewerkers op nadere instructies. Op de redactie in Den Haag wordt intussen alles uit de kast getrokken om een nieuwsuitzending mogelijk te maken. „Je moet je voorstellen”, zegt Gelauff, nadat hij even op adem is gekomen, „ zoiets is technisch enorm ingewikkeld. Het hele gebouw in Hilversum is ontruimd, NPO 2 en 3 kon ook niet uitzenden. We moesten een back-up in Den Haag in werking zien te krijgen.”

Toen Gelauff hoorde dat iedereen in veiligheid was, heeft hij besloten het filmpje van de indringer direct uit te zenden. „Dat was een eigen besluit, daar heb ik het niet met anderen over gediscussieerd.” Twijfels had hij niet. Gelauff: „Ik wist meteen: dit is heavy nieuws, ook in de context van de hele veiligheidsdiscussie. Hier is iets unieks gebeurd in de Nederlandse televisiegeschiedenis. Dit móéten we uitzenden.” Bovendien, zegt Gelauff, er waren meteen zó veel vragen, alle NOS-medewerkers werden platgebeld door familie, collega’s en media. „We wilden iedereen zo goed mogelijk informeren. Het filmpje gaf goed de essentie weer.”

De indringer blurren, uit privacy-overwegingen, vond Gelauff niet nodig. „Soms gaat nieuwswaarde vóór privacy. Zeker als iets gebeurt wat de samenleving zó breed raakt.”