Spectator wil weer relevant zijn

Het prestigieuze tijdschrift, gespecialiseerd in buitenlandse politiek, komt alleen nog maar digitaal uit. De hoop: meer lezers.

Het bijna zeventig jaar oude prestigieuze tijdschrift Internationale Spectator, gespecialiseerd in artikelen over buitenlandse politiek verschijnt niet langer in druk. In het vervolg zal het blad tien keer per jaar alleen nog maar in digitale vorm uitkomen. Bovendien wordt de Nederlandse variant van het Amerikaanse Foreign Affairs gratis.

De Internationale Spectator noemt zich het enige onafhankelijke tijdschrift in Nederland en Vlaanderen over buitenlandse politiek en internationale betrekkingen. Het wordt uitgegeven onder auspiciën van Instituut Clingendael, een in Den Haag gevestigde denktank voor buitenlandse betrekkingen die tevens opleidingen verzorgd.

Volgens de aan Clingendael verbonden professor Jan Rood is het de bedoeling dat de online uitgave leidt tot een groter bereik van lezers. De afgelopen jaren schommelde de betaalde papieren oplage van de Internationale Spectator rond de 1.300 exemplaren. Het blad had ooit 2.000 abonnees. Dat was toen de Nederlandse buitenlandse politiek nog tot de brandende onderwerpen in het binnenland behoorde. Zo was de Internationale Spectator ten tijde van het kruisrakettendebat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een geliefd platform voor dieper gravende beschouwingen over de rol van nucleaire afschrikking.

De Russische dissident Andrej Amalrik publiceerde eind jaren zestig zijn later wereldberoemd geworden essay Haalt de Sowjet Unie 1984? in de Internationale Spectator. Daarin voorspelde hij de ineenstorting van het land. Amalrik werkte dit stuk later uit tot een boek dat in vele talen werd uitgegeven.

Door volop gebruik te maken van sociale media zoals Facebook en Twitter hoopt de Spectator in de toekomst weer meer mensen te interesseren. De digitale Internationale Spectator is via de website van Instituut Clingendael te verkrijgen.

Het karakter van het blad zal in digitale vorm vooralsnog niet wezenlijk veranderen, aldus Rood. Het blijft een mix van korte en langere artikelen over buitenlands beleid aangevuld met columns. Ook de boekbesprekingen blijven. De online versie maakt het mogelijk ook tussentijds artikelen te plaatsen die direct op de actualiteit aansluiten. In de eerste digitale uitgave zijn onder andere beschouwingen te lezen over jihadistisch terrorisme en de ontwikkelingen in Rusland.

In het voorjaar wil de redactie van het blad een discussie aanwengelen over de toekomst van de Nederlandse defensie nu de tijd van bezuinigingen op het departement als gevolg van de ontwikkelingen in het buitenland voorbij lijkt.

In zijn bijdrage aan het eerste digitale ‘nummer’ van het blad schrijft Clingendael directeur Ko Colijn dat met het papieren periodiek „de wereldpolitiek in zekere zin ondergeschikt werd gemaakt aan het ritme van het productieproces”. Dat had ook zijn voordelen, meent hij. „Bevrijd van de waan van de dag” leverde dit „bedachtzame en wijze overzichten en duiding op van een internationale kwestie”. Toch geeft hij de voorkeur aan de nieuwe situatie waarbij sneller kan worden gereageerd. „De Internationale Spectator kan als een volgauto meerijden in het peloton van de wereldpolitiek; valpartijen en ontsnappingen, combines en scheuringen, versnellingen en surplaces van dichtbij meemaken”, aldus Colijn. Oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad Jerôme Heldring was van 1972 tot 1985 hoofdredacteur van het blad dat toen werd uitgegeven door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken. Hij was toen directeur van het Genootschap.