Alderstafel sluit met akkoord over vierde baan Schiphol

Schiphol mag toch vier van de vijf beschikbare start- en landingsbanen tegelijk gaan gebruiken. Dagelijks mogen er maximaal 80 (nu 60) vliegbewegingen worden afgehandeld op de vierde baan, het jaargemiddelde blijft staan op 40. Tegenover deze uitbreiding staat een beperking van het vliegverkeer: tot en met 2020 geldt een maximum van 500.000 vliegbewegingen. Eerder was dat 510.000. Dit gisteren gesloten akkoord is de laatste daad van de Alderstafel, sinds 2006 het overlegorgaan voor bewoners, bestuurders en luchtvaartsector. De taak van Alderstafel en CROS is overgenomen door de Omgevingsraad Schiphol. (NRC)