Kamer verbaasd over vacature NZa-baas

Parlementariërs tonen zich verrast over de manier waarop het Rijk een nieuwe bestuursvoorzitter voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werft. Kandidaten moeten bij minimaal twee ministeries hebben gewerkt.

De ChristenUnie wil opheldering over het geschetste profiel. De NZa raakte vorig jaar mede in opspraak doordat de toezichthouder te weinig afstand tot het ministerie van Volksgezondheid had.

De commissie-Borstlap, die onderzoek deed naar het functioneren van de NZa, plaatste in september vorig jaar vraagtekens bij de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de NZa. Zij concludeerde dat de relatie tussen het ministerie van Volksgezondheid en de NZa aan „een forse onderhoudsbeurt” toe is waarbij de verstandhouding zakelijker moet worden en het aantal overleggen op bestuurlijk niveau moet worden beperkt.

„Als er nu van één zaak duidelijk is gebleken dat het tot ontsporing leidde, dan is het wel de relatie tot het ministerie van Volksgezondheid”, zegt Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. „Deze functie-eis is voor mij een voorbeeld van lerend vermogen de verkeerde kant op.”

Schippers zal binnenkort met voorstellen komen hoe de organisatie hervormd dient te worden. De minister besloot al dat er weer een driehoofdige leiding komt.