Verbond van Verzekeraars stelt interne geheimhoudingsplicht in

Protocol voor overleg met De Nederlandsche Bank is aangescherpt na affaire rond verzekeraar Delta Lloyd.

Het Verbond van Verzekeraars, de brancheorganisatie voor verzekeraars, heeft formele regels opgesteld over geheimhoudingsplicht na de affaire rond Delta Lloyd. Dat bevestigt een woordvoerder van het verbond. Het opstellen van zo’n formeel protocol is tekenend voor de steeds verder gaande regulering van de financiële sector. Ongeschreven regels voldoen steeds minder.

In de zomer van 2013 heeft het verbond „een strak protocol” opgesteld waarin onder meer staat dat bestuurders van aangesloten verzekeringsmaatschappijen, de directie van het verbond en gewone medewerkers zijn gebonden aan een individuele geheimhoudingsplicht bij consultaties door de toezichthouder op de sector, De Nederlandsche Bank (DNB). Die geheimhoudingsplicht treedt in werking zodra DNB dat aangeeft. Wel moet DNB aangeven welke informatie precies vertrouwelijk is en welke niet.

Voorheen ontbrak zo’n protocol. Er zouden wel „ad hoc afspraken” gemaakt zijn over geheimhouding bij consultaties. Volgens de woordvoerder was het opstellen van een protocol belangrijk omdat voor alle betrokken zo duidelijk is „wat de spelregels zijn”.

Vertrouwelijkheidafspraken bij consultaties spelen een cruciale rol bij de zaak tussen Delta Lloyd en DNB die vorige maand naar buiten kwam. Op 22 december meldde Delta Lloyd dat DNB haar een boete had opgelegd van 22,8 miljoen euro omdat zij misbruik zou hebben gemaakt van vertrouwelijke informatie bij het verrichten van financiële transacties in de zomer van 2012. Volgens DNB was die informatie tot Delta Lloyd gekomen via een vertrouwelijke consultatie bij het verbond.

Delta Lloyd betwist dat er sprake was van vertrouwelijke informatie en ging in beroep tegen het besluit. Bij de voorzieningrechter in Rotterdam dient vandaag een kort geding van Delta Lloyd om DNB te verhinderen het boetebesluit openbaar te maken.

Een woordvoerder van het verbond bevestigt dat de zaak heeft „meegespeeld” bij het opstellen van het protocol. Maar hij benadrukt dat het verbond vond dat dit sowieso moest gebeuren. „Ad hoc afspraken voelden soms toch minder prettig, ook van de kant van DNB. Volgens de woordvoerder lag het initiatief voor de stap bij het verbond zelf. De woordvoerder onthoudt zich van commentaar of er ten tijde van de Delta Lloyd-zaak ad hoc afspraken zijn gemaakt over vertrouwelijkheid bij de consultatie aangezien de zaak onder de rechter is.