Sober Limburgs drama

‘Gluckauf’, behouden terugkeer, wensten Limburgse mijnwerkers elkaar voordat ze het onderaardse ingingen, maar in de gelijknamige film van Remy van Heugten (Valentino) lijkt het wel alsof ze stof en duisternis nooit meer van zich af hebben kunnen wassen. De film, naar een scenario van Gustaaf Peek, schetst de schaduw van de doem die er na de sluiting van de mijnen over generaties Limburgers is gevallen: werkloosheid, armoede en kleine criminaliteit zoals we die uit vergelijkbare Belgische films van de gebroeders Dardenne of Michaël Roskams Rundskop kennen.

Net als die laatste is Gluckauf ook een echte ‘mannenfilm’. Centraal staat de relatie tussen vader Lei en zoon Jeffrey, vrijbuiters uit een voorbije tijd, nu veroordeeld tot een leven van misdaad en alcoholisme. Kunnen zonen ooit de zonden van de vaders oplossen? Het sentimentele einde was niet nodig geweest, want het geheel Limburgs gesproken Gluckauf is verder juist sober en subtiel. Landschappen en locaties vertellen het echte verhaal.