Parlement wil politieke steun voor KLM

De Kamer is bezorgd over de zelfstandigheid van KLM. Een debat bood geen helderheid over het kasbeheerconflict.

Aan liefde voor KLM geen gebrek, gisteravond in de Tweede Kamer. Alle partijwoordvoerders hadden een blauw hart, en staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, PvdA) nog wel het meest.

Blauw hart of niet, Mansveld legde de Kamerbrede oproep om zich meer te bemoeien met Air France-KLM naast zich neer. Naar aanleiding van de recente ophef over overheveling van kasgeld van KLM naar het moederconcern wil de Kamer dat Mansveld alles doet wat mogelijk is om de zelfstandige positie van KLM te behouden, inclusief eigen financieel beheer.

Binnenkort spreekt Mansveld met haar Franse collega Vidalies en de top van Air France-KLM en zal zij haar zorgen uitspreken. Meer zit er niet in, aldus Mansveld. Het is nu eenmaal niet aan de regering om in te grijpen bij een private onderneming. Alleen de VVD toonde zich gevoelig voor dat argument. Andere partijen vinden dat de Nederlandse Staat, voor 5,9 procent eigenaar van KLM, meer kan doen voor het nationale belang. De werkgelegenheid bij KLM, en daarmee bij Schiphol, staat op het spel.

Zes partijen steunen de CDA-motie, die het kabinet verzoekt om zich vóór de bestuursvergadering van maandag richting Air France-KLM en Franse regering „krachtig uit te spreken voor behoud van financiële zelfstandigheid van KLM”. Het was de enige van de zes ingediende moties die niet door Mansveld werd ontraden.

Het ingelaste Kamerdebat kwam een dag nadat Air France-KLM naar buiten bracht dat de omstreden overheveling van Nederlands kasgeld naar Frankrijk van de baan is. Dat is althans de interpretatie die media aan het summiere en cryptisch geformuleerde persbericht gaven. Vakbonden en ondernemingsraad, en in hun spoor ook Kamerleden, toonden zich sceptisch over de afspraak die nu is gemaakt tussen KLM en de holding. Onduidelijk is wat er precies is afgesproken, en in hoeverre er garanties zijn afgegeven dat er geen nieuwe pogingen vanuit Parijs volgen om de zelfstandigheid van KLM, financieel of anderszins, te ondermijnen.

De Kamer kreeg hier geen uitsluitsel over. Concrete vragen van D66 – Wat is er nu precies van tafel? Wat niet? Welke voorwaarden zijn er door de holding gesteld voor deze concessie? – werden niet beantwoord.

Garanties zijn er niet, zei Mansveld. „Dat kan wel als u een koffiezetapparaat koopt, maar niet bij een onderneming van deze omvang.” De staatssecretaris vat de afloop van het conflict over het kasbeheer op als een „positief signaal”. „De besluitvorming gaat de goede kant op”, zei ze. Maar dat zegt niets over de toekomst: „Uiteindelijk gaat de holding zelf over de positie van KLM binnen de holding”.

Vakbondsvoorzitters, aanwezig bij het debat, toonden zich tevreden over het feit dat de situatie van KLM politieke aandacht krijgt, maar houden twijfels over de relatie tussen KLM en de holding. Vandaag en morgen onderhandelen de bonden met KLM over een nieuwe cao. Ze eisen een schriftelijke verklaring over het kasbeheer.

Annette Groeneveld van de vakbond voor cabinepersoneel VNC: „Het heeft weinig zin om te onderhandelen over bezuinigingen en productiviteitsstijging bij KLM als we niet zeker weten dat de opbrengsten daarvan ten goede komen aan KLM.”