Het is tijd dat Blatter vertrekt

Michael van Praag wordt veel succes toegewenst bij zijn poging om voorzitter van de FIFA te worden. Hij zal het nodig hebben. Wie de zittende president van de wereldvoetbalfederatie, Sepp Blatter, wil verslaan, moet van goeden huize komen. Pessimisme daarover grenst aan realisme: het was Van Praag zelf die kort geleden over iemands kansen om Blatter te passeren, zei: „Een opvolger uit Europa lijkt me uitgesloten.” Het weekblad Voetbal International tekende deze uitspraak vorige maand uit de mond van Van Praag op, bij welke gelegenheid hij ook zei: „Waarom zou ik me kandidaat stellen? Europa is niet eens een blok.”

De KNVB-voorzitter is van gedachten veranderd. Hij presenteerde gistermiddag zijn kandidatuur, gesteund door Nederland en door de handtekeningen van de bonden van België, Roemenië, Schotland, Zweden en de Faröer-eilanden. Tamelijk tot zeer kleine voetbalnaties dus – en dat getuigt alvast van strategisch inzicht. Want het zijn juist de grote, rijke voetballanden uit Europa die de argwaan, of jaloezie, bij ‘voetbal-ontwikkelingslanden’ uit Afrika, Azië en Oceanië wekken. De continenten dus waar de Zwitser Blatter zijn stemmen vandaan haalt en die goed zijn voor een meerderheid binnen de FIFA. Het is in dit verband bijna een handicap dat Van Praag ook bestuurslid is van de Europese federatie UEFA.

Een slim onderdeel van Van Praags campagne is daarom ook zijn pleidooi om het aantal deelnemende landen aan de vierjaarlijkse eindtoernooien van het WK uit te breiden, om zo landen buiten Europa en Latijns-Amerika meer kans op deelname te bieden.

Maar inhoudelijk veel belangrijker is zijn voornemen om de FIFA te moderniseren en transparant te maken, en om het geld waarover de organisatie beschikt zoveel mogelijk aan het voetbal zelf te besteden – dus niet 20 miljoen euro aan een film over de FIFA. Ook staat de aanpak van matchfixing terecht hoog op zijn agenda.

De deelname van Van Praag en anderen aan de verkiezing van de FIFA-voorzitter is in elk geval winst ten opzichte van vorige malen, toen niemand het tegen Blatter opnam. De Nederlander lijkt daarbij de meest serieuze tegenkandidaat.

De 67-jarige Van Praag liet weten dat hij het voorzitterschap maar voor één termijn van vier jaar ambieert. Daarna wil hij „ruimte maken voor een nieuwe generatie”. Dat was een duidelijke boodschap aan Blatter, die, als hij voor een vijfde termijn wordt herkozen, ook op zijn 83ste (in 2019) de wereldvoetbalbond nog zal leiden. En zo het lelijke gezicht blijft van een door corruptie en nepotisme omgeven organisatie. Als Michael van Praag ergens gelijk in heeft, dan is het wel dat het hoog tijd wordt voor een andere FIFA-president.