Dit zijn de opmerkelijkste huisdieren die je straks mag houden

Zebra's in een dierentuin in Calcutta, India.
Zebra's in een dierentuin in Calcutta, India. Foto EPA / Piyal Adhikary

De muntjak en het spieshert mogen straks niet meer als huisdier worden gehouden. De Oostelijke grijze reuzenkangoeroe en de witbuikegel zijn geen probleem; die mag je hebben zonder je aan “soortspecifieke houderijvoorschriften” te houden, zo staat op de nieuwe huisdierenlijst die gisteren is gepubliceerd. Wat zijn de opmerkelijkste dieren op de lijst?

Eerst even deze opmerking: dit is slechts deel één van een definitieve, langere lijst van toegestane huisdieren. Wetenschapsredacteur Lucas Brouwers:

“Veel populaire dieren ontbreken nog. De fret, Chinese dwerghamster, en chinchilla staan er bijvoorbeeld niet op. De Afrikaanse witbuikegel wel, net als de bergkangoeroe en steenbok. Maar wie houdt die nou als huisdier? Het was duidelijker geweest als ze eerst hadden gekeken naar de meest gehouden dieren, om daar van te beoordelen of ze inderdaad als huisdier kunnen worden gehouden.”

Twintig jaar praten

In Nederland worden ongeveer 300 verschillende zoogdiersoorten als huisdier gehouden. Na onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) staat nu van ongeveer honderd beesten vast dat zij - met of zonder houderijvoorschriften - mogen worden gehouden. Over de samenstelling van de hele lijst is twintig jaar gepraat, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken.

“Sommige dieren kunnen aantoonbaar niet gehouden worden, dus moeten we ook stoppen met het toestaan ervan.”

Dit zijn voorlopig de opmerkelijkste beesten die als huisdieren mogen worden gehouden:

De witbuikegel
Dit is een Afrikaanse egel, die in Nederland niet heel populair is als huisdier. In de VS is het beestje populairder. Waarom niet gewoon een Nederlandse egel? Nou, die is beschermd. Een simpele zoekopdracht wijst uit dat de witbuikegel op Marktplaats al te verkrijgen is voor rond de 100 euro.

De bergkangoeroe
De bergkangoeroe of wallaroe komt oorspronkelijk voor in Australië.

De steenbok
Op de lijst staan vijf soorten: de gewone, de Nubische, de Spaanse, de Siberische en de Waliasteenbok. Ze leven in Europa, Azië en Noord-Afrika, vaak in de bergen.

De waterbuffel
Dan is er nog dit grote rund, dat in het wild voorkomt in delen van Azië, waaronder in India, Nepal en Thailand. De waterbuffel wordt elders in de wereld ook wel als werkdier gehouden. De wilde waterbuffel is bedreigd en komt maar in een beperkt aantal beschermde gebieden voor. De waterbuffel is een kuddedier. De melk die het beest produceert wordt gebruikt voor mozzarella di bufala.

De steppezebra
De Burchell-zebra is de meest voorkomende zebra in Afrika. Hij eet gras, is niet bedreigd en leeft in open vlakten, graslanden en op heuvels. Meestal beweegt de steppezebra zich voort in groepen van 6 tot 20 dieren, schrijft het Wereld Natuur Fonds. Zebra’s mogen in Nederland voortaan als huisdieren gehouden worden, mits de eigenaren zich houden aan soortspecifieke houderijvoorschriften.

Bekijk de hele lijst hieronder: