‘Skybox is niet per se ongepast’

Bestuursvoorzitter Ordina

Dure evenementen zijn niet hetzelfde zijn als dure cadeaus, zegt Ordina-topman.

Ordina Open tennistoernooi in Rosmalen zou door het ICT-bedrijf zijn gebruikt om ambtenaren gunstig te stemmen.
Ordina Open tennistoernooi in Rosmalen zou door het ICT-bedrijf zijn gebruikt om ambtenaren gunstig te stemmen. Foto ANP

Voetbalwedstrijden in de skybox, een golfuitje van 16.000 euro, per helikopter naar het Ordina Open tennistoernooi, het zijn allemaal voorbeelden van hoe ICT-bedrijf Ordina zou hebben geprobeerd ambtenaren gunstig te stemmen, in ruil voor het binnenslepen van opdrachten. Zo beweert Zembla tenminste in een tv-reportage die vanavond wordt uitgezonden.

Vorig jaar klapte de koers van ICT-bedrijf Ordina in één keer bijna een kwart omlaag na een eerdere Zembla-uitzending. Daaruit zou blijken dat Ordina fraudeerde bij aanbestedingen van ICT-projecten van de overheid ter waarde van miljoenen euro’s.

Vooruitlopend op de uitzending van vanavond presenteerde Ordina gisteren een rapport, opgesteld door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. De belangrijkste conclusie: er zijn bij Ordina helemaal geen grote misstanden wat betreft aanbestedingen. Eén keer werd de wet overtreden, in 2009, maar er zijn geen structurele onregelmatigheden.

Snapt u dat de term ‘geen structurele onrechtmatigheden’ wat raar klinkt na twee reportages van Zembla én een parlementair onderzoek naar dit soort aanbestedingen?

Stépan Breedveld: „Nee. Ook bij de eerste uitzending vonden wij al dat er niet hard werd gemaakt wat er werd beweerd. De Brauw heeft zes maanden onderzoek gedaan, meer dan een miljoen e-mails gescand, en daar komt niets van structurele fraude uit. Daar zijn we blij om. Er is geen sprake van structurele omkoping.”

In het rapport staat wel dat er vaker ongepast gedrag is vertoond. Wat valt daar volgens u onder?

„In een aantal zaken werd vertrouwelijke informatie gedeeld. Dat is gebruikelijk als je samen met de klant in een projectteam zit. Maar we hebben gezien dat die informatie gedeeld is met onze commerciële organisatie. Het staat niet vast dat dat onrechtmatig is, maar wij vinden dat je dat niet moet doen zonder toestemming van de klant. Dat is dus ongepast.”

Vindt u het maken van lijstjes met ambtenaren waarop u ze indeelt in ‘neutraal’, ‘negatief’ en ‘sponsor’, zoals Zembla meldt, ongepast?

„Ik moet eerst eens kijken wat de toon is van dat soort lijstjes. Het is niet ongebruikelijk mensen in kaart te brengen die belangrijk zijn bij het nemen van een beslissing. Het gaat om de intentie. Dat zoeken we nu uit.”

De ambtenaren die als ‘sponsor’ stonden aangemerkt zouden extra in de watten zijn gelegd.

„Er zijn in de eerste uitzending van Zembla ook dingen gesuggereerd die achteraf toch wat anders bleken te liggen. We moeten eerst goed kijken naar wat daar is gebeurd. Wij herkennen het beeld niet. Ook uit het rapport van De Brauw blijkt niet dat er excessen waren met het fêteren van ambtenaren. Er is slechts in enkele gevallen iets gegeven als een paaspakket, kerstpakket of een lollytoren. Dat is niet excessief.”

Wist u dat ambtenaren maximaal 50 euro mogen aannemen?

„Dan heb je het over geschenken. En ja, dat wisten wij. Een geschenk is iets dat je persoonlijk aan iemand geeft, een cadeau. Je mag een fles wijn van 10 euro geven, niet van 100. Maar het bijwonen van een event is niet hetzelfde als een geschenk. We hebben jaarlijks een innovatiedag met lunch en gastsprekers, dat kost ook meer dan 50 euro per persoon. Zo’n bedrag is dus niet van toepassing op events. Wel hebben we zorgplicht naar onze klant toe bij dit soort evenementen.”

Vindt u het ongepast om ambtenaren mee te nemen naar een voetbalwedstrijd in een skybox of op een golftrip van 16.000 euro?

„Wij vinden het meenemen van relaties naar een skybox niet excessief. Ook als het ambtenaren zijn, is dat niet per se ongepast. We hebben al jaren een skybox in de Amsterdam ArenA. Dat is normaal geaccepteerd vertier met klanten. Daar vinden ook vaak inhoudelijke discussies plaats. Ik hoorde de suggestie dat daar volop champagne werd gedronken. Ik kan u verzekeren dat dat niet aan de orde is. Daar wordt een kopje soep met een broodje gegeten. Met een colaatje of een biertje.

„Wij kunnen op het voorbeeld van het golftoernooi nog niet reageren. Ik weet nu niet waar die informatie vandaan komt. Als er echt dingen zijn gebeurd die niet kunnen, gaan we dat natuurlijk verder uitzoeken. Maar er is door De Brauw al zorgvuldig onderzocht of dit soort zaken inderdaad voorkwam. Dat bleek niet zo te zijn.”

Snapt u dat dat gevoeliger ligt als het ambtenaren zijn, als het gaat om gemeenschapsgeld?

„Ja, daar ben ik me zeker van bewust. In toenemende mate. Daar moeten zowel de ambtenaren als wij goed naar kijken. Het is erg belangrijk dat je er transparant over bent. Als er bij de uitzending concrete zaken niet blijken te kunnen, zullen we zeker die zeker onderzoeken. Niet alleen naar de juridische kaders, maar ook naar onze eigen gedragscodes.”

U bent ook vicevoorzitter van de branchevereniging voor ICT-bedrijven. Is dat nu niet raar?

„Nee. Het is ook in de sector belangrijk dat dit soort zaken worden aangepakt en dat er meer transparantie komt. Daar ben ik voorstander van.”