Opdrachten binnenslepen

Ambtenaren in de watten? Ze kregen hooguit een lollytoren, zegt Ordina

Foto HH

De wedstrijd Ajax-PSV in de skybox, een golfuitje van 16.000 euro, per helikopter naar het Ordina Open tennistoernooi, het zijn allemaal voorbeelden van hoe ICT-bedrijf Ordina zou hebben geprobeerd ambtenaren gunstig te stemmen, in ruil voor het binnenslepen van opdrachten. Zo beweert Zembla tenminste in een reportage die vanavond wordt uitgezonden.

Welnee, zegt Ordina (volgens de laatste jaarcijfers goed voor een omzet van 377 miljoen euro, 0,4 miljoen verlies en zo’n 2.500 werknemers). Niks structurele fraude of excessen. Hooguit een paaspakket hier of een lollytoren daar. En die skybox? Dat golftoernooi?

Ordina liet vooruitlopend op Zembla’s uitzending een rapport opstellen door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. De belangrijkste conclusie: één keer werd de wet overtreden, in 2009, maar er zijn geen structurele onregelmatigheden.

Ordina-topman Stépan Breedveld legt aan NRC Q uit waarom ambtenaren in de skybox uitnodigen prima kan.

Miljoen e-mails

Snapt u dat de term ‘geen structurele onrechtmatigheden’ wat raar klinkt na twee reportages van Zembla, en bovendien een parlementair onderzoek naar dit soort aanbestedingen?
“Nee, op zich niet. Ook bij de eerste uitzending vonden wij al dat er niet hard werd gemaakt dat er sprake was van structurele fraude. De Brauw heeft zes maanden onderzoek gedaan, meer dan een miljoen e-mails gescand, en daar komt niets van structurele fraude uit. Daar zijn we natuurlijk ook blij om.”

Vindt u het maken van lijstjes met ambtenaren waarop u ze indeelt in ‘neutraal’, ‘negatief’ en ‘sponsor’, zoals Zembla suggereert, ongepast?
“Ik moet eerst maar eens kijken wat dat nou precies is, wat de toon is van dat soort lijstjes. Op zich is het niet ongebruikelijk in een commerciële organisatie om de mensen in kaart te brengen die belangrijk zijn bij het nemen van een belangrijke beslissing.”

De ambtenaren die als ‘sponsor’ stonden aangemerkt zouden extra in de watten worden gelegd.
“Wij herkennen het beeld niet. Ook uit het rapport van De Brauw blijkt niet dat er excessen waren met het fêteren van ambtenaren. Er is slechts in enkele gevallen iets gegeven als een paaspakket, kerstpakket of een lollytoren. Dat is niet excessief.”

Maximaal 50 euro

Wist u dat ambtenaren maximaal 50 euro mogen aannemen?
“Dan heb je het over geschenken. En ja, dat wisten wij. Maar het bijwonen van een event is niet hetzelfde als een geschenk. Daar is ook geen specifiek bedrag aan gekoppeld. Het staat in onze richtlijnen: zakelijk vermaak mag niet excessief zijn, het mag de onafhankelijkheid van de klant niet aantasten. En dat deed het ook niet.”

“Een geschenk is iets dat je persoonlijk aan iemand geeft, een cadeau. Evenementen zijn anders: dat kost meer dan 50 euro per persoon. Zo’n bedrag van 50 euro is dus niet van toepassing op events.”

Vindt u het ongepast om ambtenaren mee te nemen naar voetbalwedstrijden in een skybox, of op een golf-trip ter waarde van 16.000 euro?
“Wij vinden het meenemen van relaties naar onze skybox niet excessief. Dat is normaal geaccepteerd vertier met klanten. Daar vinden ook vaak inhoudelijke discussies plaats. Ik hoorde de suggestie dat daar volop champagne werd gedronken. Ik kan u verzekeren dat dat niet aan de orde is. Daar wordt een kopje soep met een broodje gegeten. Met dan een colaatje of een biertje.”

“Wij kunnen op het voorbeeld van het golftoernooi nog niet reageren. Ik weet nu niet waar die informatie vandaan komt. Als er echt dingen zijn gebeurd die niet kunnen, gaan we dat natuurlijk verder uitzoeken. Maar er is door De Brauw al zorgvuldig onderzocht of dit soort zaken inderdaad voorkwam. Dat bleek niet zo te zijn.”