Verdoezelde ‘mooie vrouw’ kost chatter zijn baan

Deze rubriek belicht elke dinsdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag: liegen en misleiden.

Foto ANP

De pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang ontkende. Iederéén kon het gedaan hebben, maar hij had niet gechat met die 12-jarige scholiere. Waar die Facebook-berichten met teksten als „mooie vrouw”, „lekker ding”, „mooiste meisje” vandaan kwamen, wist hij niet. Dat hield hij vol bij zijn werkgever en later, na zijn ontslag, ook voor de rechter die moest oordelen of dat ontslag rechtmatig was.

De zaak kwam aan het licht toen de moeder van die scholiere een klacht indiende. De medewerker ontkende, het meisje zou niet eens voorkomen in zijn vriendenlijst op Facebook. Maar in onderzoek naar de inhoud van zijn computer dook haar naam wel degelijk op, in de rubriek ‘verwijderde vrienden’. De aanvankelijke schorsing werd omgezet in ontslag. Voor de rechter hield hij vol, onschuldig te zijn. Hij had inderdaad gelogen over de vriendenlijst, maar dat had te maken met angststoornissen waar hij aan leed. Omdat hij ook wel inzag dat er inmiddels sprake was van een vertrouwensbreuk, vroeg hij de rechter om hem een vergoeding van een jaarsalaris toe te kennen.

Daar dacht de rechter anders over. Alleen al door te verdoezelen dat de scholiere tot zijn vriendengroep hoorde, was hij de grenzen van goed werknemerschap te buiten gegaan. Bovendien bleek uit het onderzoek dat zijn account een dag na de klacht frequent was bewerkt en dat toen ook chatberichten handmatig waren verwijderd.

De rechter verklaarde de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden. Het feit dat de medewerker een jarenlange en onberispelijke staat van dienst had, deed daar niets aan af. En omdat het om „ontslag om dringende redenen” ging, hoefde er ook geen ontslagvergoeding, laat staan een jaarsalaris, betaald te worden.