Gunfactor

Ordina legde ambtenaren in de watten, in de jacht op opdrachten

Update: Minister Ivo Opstelten van Justitie heeft in een reactie laten weten dat hij de contacten tussen ambtenaren en Ordina laat onderzoeken. Hij wil zo kijken of er integriteitsregels zijn overtreden, zo laat de bewindsman vanavond aan het ANP weten. Opstelten:

“Waar nodig worden personele maatregelen genomen. Als sprake is van mogelijk gepleegde strafbare feiten, wordt aangifte gedaan. Dit kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.”

In de skybox van ICT-leverancier Ordina volgen politiedirecteuren de wedstrijd Ajax – PSV. Kosten: 290 euro inclusief drank en diner, betaald door Ordina. Het is slechts één van de vele luxueuze uitjes waarmee het bedrijf overheidsfunctionarissen in de watten legde. Met het doel hen te ‘bewerken’ en opdrachten binnen te halen.

Dat is het beeld dat onderzoeksprogramma Zembla morgenavond schetst, in een tweede uitzending over Ordina. Het tv-programma stelt – op basis van een grote hoeveelheid interne documenten en e-mails die het in handen kreeg – dat Ordina tussen 2005 en 2010 bewust en consequent probeerde ambtenaren gunstig te stemmen in de hoop aanbestedingen te winnen. Op haar beurt hield de overheid zich niet aan haar eigen aanbestedingsregels. Volgens de wet mogen ambtenaren namelijk geen cadeaus van meer dan 50 euro aannemen.

Toch gaan zij in op uitnodigingen voor sportevenementen, luxe diners en golfuitjes, laat Zembla zien. Ordinamedewerkers van de afdeling public, die gaat over opdrachten bij de overheid, lijken kosten noch moeite te sparen om de gunfactor van verantwoordelijke ambtenaren op te krikken. Zo organiseerde het bedrijf in 2008 een besloten golfdag met korpschefs, een officier van justitie en directieleden van Ordina, afgesloten met een diner in restaurant De Hoefslag in Bosch en Duin. Daarvoor was een budget van maar liefst 16.000 euro, waarvan 3.000 euro voor een ware Ordina-uitrusting. “De top van de politie kan ons tijdens speeldagen vele uren van informatie voorzien en de gunfactor wordt verhoogd”, staat in een interne e-mail.

Cursus psychologie

In 2008 kreeg een medewerker van IND een speciale VIP-behandeling: ze werd per helikopter vervoerd naar het Ordina Open tennistoernooi. Daarop vroeg de vrouw of Ordina een bedrijfsuitje voor haar hele afdeling wilde financieren, omdat de IND daarvoor geen geld zou hebben. Een jaar later was de hele afdeling te gast bij het toernooi in Rosmalen. Ordina bouwde voor 60 miljoen euro een nieuw ICT-systeem voor de IND. Dat viel overigens 30 miljoen duurder uit dan gepland.

Het beïnvloeden van potentiële klanten binnen de overheid leek een van de belangrijkste taken van verkoopmedewerkers. Zo stuurde commercieel directeur Van L. het personeel naar de cursus ‘psychologie van de beïnvloeding’. In een speciale database legde Ordina vast hoeveel invloed een ambtenaar heeft op een beslissing. Overheidsmedewerkers kregen ook een label: negatief, neutraal of sponsor. Een anonieme oud-medewerker verklaart tegenover Zembla dat een sponsor iemand is “waar je gemakkelijk binnen kunt komen en die zijn best ervoor doet om jou als leverancier te krijgen”.

Eerdere onthullingen

In oktober onthulde Zembla al dat Ordina jacht maakte op informatie die nodig is om aanbestedingen te winnen. Het bedrijf bleek adviseurs op strategische posities bij de overheid te hebben. Onder meer een ambtenaar van de gemeente Rotterdam speelde cruciale, vertrouwelijke documenten aan Ordina toe. Daardoor had de ICT-leverancier een illegale voorsprong bij aanbestedingen.

Daarop liet Ordina onderzoek doen. Vanmorgen kwam het bedrijf met de resultaten naar buiten: bij het afsluiten van een ICT-contract tussen het Openbaar Ministerie en leverancier Ordina was er mogelijk sprake van fraude. Daarnaast zegt Ordina dat er geen sprake is van “excessief relatiebeheer, zoals dure geschenken of buitensporige evenementen”.