De Uitspraak: Krijgt een eigengereide huisarts haar baan als invaller terug?

Kan een eigengereide huisarts de Dokterswacht dwingen haar weer in dienst te nemen? Met commentaar van NJB-expert Aart Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden. De Zaak. Een Friese huisarts accepteert de opzegging van haar contract na een conflict niet. Zij deed invaldiensten in heel Friesland. Nu werkt zij nog als invaller bij één huisartsengroep.

Kan een eigengereide huisarts de Dokterswacht dwingen haar weer in dienst te nemen? Met commentaar van NJB-expert Aart Hendriks, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden.

De Zaak. Een Friese huisarts accepteert de opzegging van haar contract na een conflict niet. Zij deed invaldiensten in heel Friesland. Nu werkt zij nog als invaller bij één huisartsengroep. Ze wil haar contract terug en 25.000 euro schadevergoeding.
Waar ging het conflict over? De Dokterswacht constateerde onrechtmatig omgaan met patiëntgegevens, schending van het beroepsgeheim, onzorgvuldig verslagleggen en een ondermaatse bejegening van patiënten. Zo bleek zij patiënten van ongelukken te werven voor de commerciële letselschadepraktijk van haar man. Voor hen trad ze ook als medisch adviseur op. Ook gaf zij gegevens van andere patiënten door en verspreidde ze folders van haar man. Dat vond de Dokterswacht belangenvermenging, schending van privacy en ethisch ongeoorloofd.
Verder kwamen er disproportioneel veel klachten over haar binnen. In haar patiëntverslagen liet zij zich denigrerend en kwetsend uit. Zij noteerde: .. heeft een ‘laag IQ’, is ‘moddervet’, ‘lult als een gieter’ en ‘stinkt een uur in de wind’. Over een stervende: ‘Helaas ging hij nog niet dood terwijl wij er waren. Dat betekent dus nogmaals op en neer naar ..’
De Dokterswacht meldde haar ontslag „wegens disfunctioneren” bij de Inspectie Gezondheidszorg.
Werd de huisarts op haar functioneren aangesproken? Zij was invaller vanaf 2003 en werd in 2008 ‘meerdere malen’ aangesproken op haar gedrag, ook schriftelijk. Dat leidde tot coaching door een oud-huisarts om haar bejegeningsvaardigheden te verbeteren. De wervingsactiviteiten moest ze staken. In februari 2011 kreeg zij een corrigerend gesprek met de directeur omdat de klachten aanhielden. Zij ontkende de kritiek en vertelde niet te kunnen of te willen veranderen. In maart klaagde een advocatenkantoor dat de huisarts nog steeds patiënten wierf voor schadeprocedures. Daarop volgde ontbinding van het contract met als reden dat zij „onaanvaardbare risico’s” in de patiëntenzorg veroorzaakt.
Accepteert zij haar vertrek? Zij spant tweemaal een kort geding aan, waarvan zij er één wint en één verliest. En een bodemprocedure. De Dokterswacht laat haar beslissing toetsen door de eigen ‘kwaliteitscommissie’, die overigens nalaat de huisarts te horen. Ook wordt de Landelijke Commissie van Advies van de huisartsenvereniging ingeschakeld. Beide steunen de beslissing waarbij de LCA opmerkt dat zij de klachten bagatelliseert en geen zelfinzicht heeft. Het doorspelen van patiënten aan ‘ons schadebedrijf’ is volstrekt onjuist. Haar waarneemberichten zijn medisch onvoldoende, haar schriftelijke waarnemingen respectloos en verontrustend. Zeker nu patiënten een inzagerecht hebben in hun dossier. Na het oordeel van de LCA voert de Inspectie een gesprek met de huisarts. Zij belooft daarin haar gedrag aan te passen. Daarmee is de melding voor de inspectie ‘afgesloten’. Er is geen gevaar voor de gezondheidszorg.
Hoe oordeelt de bodemrechter? Die laat het LCA advies zwaar wegen en stelt vast dat de huisarts erkende patiënten te hebben geworven. Dat is laakbaar. De slecht onderbouwde waarneemberichten en de respectloze toon daarin vindt de rechtbank ‘zeer laakbaar’. Daardoor ontstaat een risico van medische missers. Haar gedrag vertoont structurele en herhaaldelijke tekortkomingen. Dokterswacht hoeft haar niet terug te nemen.

Lees de uitspraak (ecli:nl:rbnne:2014:6365) hier

Reageren? Volledige naamsvermelding verplicht.