De eigenaren staat het mes op de keel

Als een winkel dreigt om te vallen is er vaak overleg over de huurprijs. Maar niet op de toon waarop V&D dat nu doet.

V&D heeft acute financiële problemen en eist daarom van de verhuurders van de winkelpanden een huurvrije periode van vier maanden, en daarna een fors lagere huur.

1 Is de actie van V&D bijzonder?

Dat V&D op deze manier een huurverlaging eist is uniek, zeggen deskundigen. Het gebeurt weleens, maar doorgaans als ketens „al failliet zijn”, zegt Brigit Gerritse, directeur van de Nederlandse Raad Winkelcentra. „Dan proberen curator en vastgoedeigenaar er samen uit te komen.” V&D heeft echter geen faillissement aangevraagd. En, zegt verhuurder Jos van de Mortel (Metroprop): V&D betaalt juist al relatief lage huren.

2 Hoe werkt dat normaliter, de huurprijs verlagen?

Huurcontracten van winkels zijn oneindig geldig. Alleen de huurder kan normaal gesproken beslissen ze op te zeggen. Bij wijze van uitzondering – als de winkelier de huur niet betaalt – kan de verhuurder het contract beëindigen. Als een winkel dreigt om te vallen, is er vaak wel overleg – niet een eenzijdige brief. „Wij hebben er geen baat bij dat winkels omvallen”, zegt Ronald Bezemer van vastgoedfonds Corio, dat overigens geen V&D-panden bezit. „Dan zitten wij met leegstand, en zonder inkomsten.”

Doorgaans bedraagt de huur „maximaal 10 tot 15 procent” van de lasten, schat hij. Het probleem is nooit alleen de huur, dus bespreken huurder en verhuurder samen wat er beter kan, als de huur omlaag gaat.

3 Kunnen eigenaren V&D uit de panden zetten?

Nee. Ze kunnen het voorstel van V&D wel weigeren. Maar als V&D het geld niet heeft, zal dat vermoedelijk leiden tot een faillissement, en dus (tijdelijke) leegstand.

4 Zijn er andere huurders te vinden voor de V&D-panden?

„Dat zal van locatie tot locatie verschillen”, zegt Gerritse. In grote steden zullen ketens „als Primark, H&M of Forever21” interesse hebben. Voor kleinere steden die met veel winkelleegstand kampen, is dat anders. Die eigenaren staat het mes op de keel. Al beklemtonen zij uiteraard dat het vinden van een nieuwe huurder geen probleem is. Achmea verwacht „zeker” belangstelling, zegt de woordvoerder. Achmea beheert voor pensioenfondsen zes V&D-panden, onder meer in Emmen en Rijswijk. Ook Van de Mortel (Den Bosch en Sittard) verwacht nieuwe huurders te vinden. Bijkomend voordeel: als V&D vertrekt „kunnen wij de huur verhogen”.

5 Wat kunnen de gevolgen zijn voor andere winkels?

Als V&D zijn zin krijgt, kan een naburige winkelier ook vinden dat hij te veel betaalt. Hij kan dan naar de kantonrechter stappen, die weegt de huren van vergelijkbare panden mee. Het kan ook andersom werken: de komst van een keten kan de huurprijzen in een winkelstraat opdrijven. Denk aan het effect van de populaire Ierse kledingzaak Primark op een ingedutte winkelstraat.