De dokter zei dat de patiënt ‘helaas nog niet dood was’

Hoe oordeelt de rechter over een huisarts die denigrerend was en fout op fout stapelde?

De Zaak. Een Friese huisarts accepteert de opzegging van haar contract na een conflict niet. Zij deed invaldiensten in heel Friesland. Nu werkt zij als invaller bij één huisartsengroep. Ze wil haar contract terug en 25.000 euro schadevergoeding.

Waar ging het conflict over? De Dokterswacht constateerde onrechtmatig omgaan met patiëntgegevens, schending van het beroepsgeheim en ondermaatse bejegening van patiënten. Zo bleek zij patiënten als klant te werven voor de commerciële letselschadepraktijk van haar man. Voor hen trad ze ook als medisch adviseur op. Ze gaf gegevens van andere patiënten door en verspreidde folders van haar man. Dat vond de Dokterswacht belangenvermenging en schending van privacy. Verder kwamen disproportioneel veel klachten over haar binnen. In patiëntverslagen liet zij zich denigrerend en kwetsend uit. Zij noteerde: „...heeft een ‘laag IQ”, is „moddervet”, „lult als een gieter” en „stinkt een uur in de wind”. Over een stervende: „Helaas ging hij nog niet dood terwijl wij er waren. Dat betekent dus nogmaals op en neer naar...” De Dokterswacht meldde haar ontslag „wegens disfunctioneren” bij de gezondheidsinspectie.

Werd de huisarts op haar functioneren aangesproken? Zij was invaller vanaf 2003 en werd in 2008 meermaals aangesproken op haar gedrag, ook schriftelijk. Dat leidde tot coaching door een oud-huisarts. De werving moest ze staken. In februari 2011 kreeg zij een corrigerend gesprek met de directeur omdat de klachten aanhielden. Zij weersprak de kritiek en vertelde niet te kunnen of te willen veranderen. In maart klaagde een advocatenkantoor dat de huisarts patiënten bleef werven voor schadeprocedures. Contractontbinding volgde, met als reden dat zij „onaanvaardbare risico’s” in de patiëntenzorg veroorzaakt.

Accepteert zij haar vertrek? Zij spant tweemaal een kort geding aan, waarvan zij er één wint en één verliest, en een bodemprocedure. De Dokterswacht laat zijn beslissing toetsen door de eigen ‘kwaliteitscommissie’, die overigens nalaat de huisarts te horen. Ook wordt de Landelijke Commissie van Advies van de huisartsenvereniging ingeschakeld. Beide steunen de beslissing, waarbij de LCA opmerkt dat zij de klachten bagatelliseert en geen zelfinzicht heeft. Doorspelen van patiënten aan ‘ons schadebedrijf’ is volstrekt onjuist. Haar waarneemberichten zijn medisch onvoldoende, haar schriftelijke waarnemingen respectloos en verontrustend. Na het oordeel van de LCA voert de inspectie een gesprek met haar. Zij belooft beterschap. Daarmee is de melding voor de inspectie ‘afgesloten’. Er is geen gevaar voor de gezondheidszorg.

Hoe oordeelt de bodemrechter? Die stelt dat de huisarts erkende patiënten te hebben geworven. Dat is laakbaar. De slecht onderbouwde waarneemberichten en de respectloze toon vindt de rechtbank zeer laakbaar. Haar gedrag vertoont structurele tekortkomingen. De Dokterswacht hoeft haar niet terug te nemen.