Ondernemer verleende maandenlang zorg zonder toezicht

Foto ANP / Roos Koole

Het is nog altijd mogelijk een zorginstelling te beginnen zonder gepast overheidstoezicht. De in december gesloten Almeerse thuiszorgorganisatie TCC Zorg kon maandenlang thuiszorg en verpleging verlenen zonder toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat schrijft NRC.

Twee jaar geleden beloofde minister Schippers (Zorg) dat iedere nieuwe zorgonderneming binnen vier weken na de start gecontroleerd zou worden door de inspectie. TCC kwam daar echter eenvoudig onderuit, door te verzwijgen dat het al zorg verleende. Pas toen de inspectie signalen ontving van (oud-)medewerkers over slechte zorg, kwam het er achter dat TCC al was gestart met thuiszorg.

De instelling is op de zorgmarkt toegelaten door het CIBG, een controlerend orgaan dat valt onder het ministerie van Volksgezondheid. Dit is vooral een papieren controle. TCC werd gecontracteerd door hoofdaannemers en verleende thuiszorg, verpleging en persoonlijke verzorging. Daarbij ging veel mis.

onbevoegde ROC-studenten verleenden medische zorg

Zo vervoerden medewerkers van een touringcarbedrijf, eigendom van dezelfde eigenaar, medicijnen voor de thuiszorginstelling en werden volgens het inspectierapport onbevoegde ROC-studenten ingezet voor het verlenen van medische zorg, zoals blaas- en darmspoelingen bij cliënten.

In een gesprek met de inspectie, december vorig jaar, heeft de eigenaar van TCC Zorg toegegeven inderdaad zorg te hebben geleverd, terwijl hij “niet beschikt over kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving en richtlijnen en veldnormen”. De inspectie concludeerde daarop dat “alle randvoorwaarden voor verantwoorde zorgverlening ontbreken”.

Schippers beloofde strengere regelgeving

Twee jaar geleden beloofde minister Schippers strengere regelgeving voor de toelating van zorginstellingen op de markt. Ze kreeg destijds kritiek, nadat de Volkskrant erin slaagde een eigen verslavingskliniek te beginnen. Het hoefde zich daarvoor slechts aan te melden bij de Kamer van Koophandel en enkele formulieren in te vullen. Eén van de belangrijkste aanscherpingen van de minister: elke nieuwe zorginstelling zou voortaan binnen vier weken na de start van de zorgverlening worden gecontroleerd door de inspectie.

Uitkomst van die belofte is onder meer dat vorig jaar “alle 350 nieuw toegelaten zorginstellingen” binnen vier weken zijn gecontroleerd. Een woordvoerder van de inspectie stelt dat zij afhankelijk zijn van het moment dat een zorginstelling zélf meldt dat er zorg wordt verleend:

“Dat heeft deze man niet gedaan, dus konden wij pas ingrijpen na signalen uit het veld.”

De eigenaar van TCC Zorg wil niet reageren. De inspectie wil niet zeggen welke hoofdaannemers TCC hebben gecontracteerd. Minister Schippers komt binnenkort met een brief aan de Tweede Kamer.

Lees de reconstructie van deze zaak ‘Diploma’s had de thuiszorgdirecteur niet’ in NRC Handelsblad.