Landen met efficiënt onderwijs hebben vaak weinig lesuren

Een agenda op een school in Haarlem. Nederlandse kinderen zitten relatief veel verplicht op school. In landen waar het systeem efficiënter is, is het aantal verplichte uren lager, aldus het CBS.
Een agenda op een school in Haarlem. Nederlandse kinderen zitten relatief veel verplicht op school. In landen waar het systeem efficiënter is, is het aantal verplichte uren lager, aldus het CBS. Foto ANP / Koen Suyk

In landen die een efficiënt onderwijssysteem hebben, zitten leerlingen doorgaans relatief weinig uren verplicht in het leslokaal. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag.

Het CBS vergeleek de onderwijssystemen in 33 landen. Het statistiekbureau ziet een onderwijssysteem als efficiënt als de kosten relatief laag zijn en de scores volgens een internationale toets hoger.

Volgens de vergelijking zitten Nederlandse kinderen relatief veel uren in de klas: 970 uur per jaar. Omdat Nederlandse kinderen ook redelijk goed scoren op de toets, valt het Nederlandse systeem nog redelijk efficiënt uit. Landen waarin een hogere efficiëntiescore wordt gehaald, hebben echter opvallend veel minder verplichte lestijd: gemiddeld 768 uur per jaar:

Grafiek CBS

Grafiek CBS

Het CBS wil niet zover gaan dat het verlagen van het aantal verplichte lesuren in Nederland tot een efficiënter systeem zal leiden. Daarvoor is meer onderzoek nodig:

“Het zal mede afhangen van de invulling die wordt gegeven aan de extra tijd die leerlingen en leraren daarmee krijgen. In Estland en Polen, landen met weinig verplichte lesuren, krijgen leerlingen bijvoorbeeld relatief veel huiswerk. In Korea, een land met een relatief efficiënt onderwijssysteem, hebben leerlingen veel bijlessen en weinig verplichte lesuren.”