Geen vernietigende vuurstormen op aarde door meteoriet

Het idee dat de hele aarde werd geteisterd door allesvernietigende vuurstormen na de inslag van een meteoriet zo’n 66 miljoen jaar geleden, is ontkracht. Voor het eerst zijn de effecten van de hittegolven destijds in het laboratorium nagebootst (Journal of the Geological Society, 22 januari). Een internationale groep wetenschappers stelde allerlei plantenmateriaal (naalden, bladeren en takjes) van verschillende boomsoorten (waaronder grove den en Amerikaanse ratelpopulier) bloot aan hittestromen van verschillende intensiteit – de warmte was in dit geval afkomstig van halogeenlampen. Droge naalden en bladeren ontvlamden wel, maar verse bladeren en takjes amper. De auteurs concluderen dat de eerste hittegolf destijds – een direct gevolg van de impact – niet ver genoeg reikte om wereldwijd vuurstormen te veroorzaken. De daaropvolgende hittegolven – veroorzaakt door neerkomend, gloeiend heet puin dat vanaf de inslagplek duizenden kilometers ver was weggeslingerd – hebben waarschijnlijk wel branden veroorzaakt, maar die waren lokaal.