Négociation – Qui veut sauver le climat?

De Klimaatconferentie van Kopenhagen in 2009 wordt door velen als een gemiste kans gezien. Wetenschappers voeren daarom een experiment uit: ze spelen deze hoogmis van de UNO na om te weten te komen of de mislukking onvermijdelijk was. Studenten van het Parijs Instituut voor Politieke Studies spelen de rol van de nationale afgevaardigden, experts, vertegenwoordigers van het IMF en ngo’s na.