Négociation - Qui veut sauver le climat?

Documentaire uit 2012 van Vincent Gaullier en Laurent Salters. De Klimaatconferentie van Kopenhagen in 2009 wordt door velen als een gemiste kans gezien, omdat geen van de oorspronkelijke doelstellingen werd behaald. Wetenschappers voeren daarom een uniek experiment uit: ze spelen deze hoogmis van de VN na om te weten te komen of de mislukking onvermijdelijk was. 160 studenten van Sciences Po, het Parijs Instituut voor Politieke Studies, spelen de rol van de nationale afgevaardigden, klimaatexperts, vertegenwoordigers van het IMF en NGO’s na.

TV5, 21.50-23.00u.