Taal begon niet met stenen maar met monogame relaties

In het artikel Taal begon met het op elkaar slaan van stenen (NRC, 19 januari) wordt gesteld dat het bewerken van steen de ultieme oorzaak van taal bij Homo erectus moet zijn. Deze theorie rammelt ernstig.

1. Het is niet zinvol om naar moderne taalvirtuoze mensen te kijken om te achterhalen of het aanleren van een vaardigheid (steen bewerken) succesvoller met dan zonder taal verloopt. Natuurlijk verloopt dit met taal beter, taal is nu eenmaal met afstand onze moderne dominante communicatievorm.

2. Het onderzoek maakt niet duidelijk waarom taal juist bij de steenbewerking moet zijn ontstaan en niet bij het termietenvissen, noten kraken, jagen of het voeren van oorlog. Bij al deze activiteiten moet worden geleerd, is communicatie nodig en zou taal behulpzaam zijn. Waarom juist steenbewerking? Geen idee.

Er is wel een goede alternatieve verklaring. Ik verwijs naar mijn boek Homo nudus, kort samengevat: Taal vond zijn biologische voedingsbodem in de omschakeling van promiscue naar monogaam paargedrag rond 7 miljoen jaar geleden. Monogame partners die samen voor nageslacht zorgen, doen dat beter als ze elkaars emoties goed uitzenden en ontvangen, zorgtaken verdelen (dragen van het kind) en samenwerken.

Auteur Homo Nudus