Ideeën genoeg over financiële lobby, wanneer worden ze eens uitgevoerd?

Chris stuurde Jeroen meteen even een sms’je (NRC, p. 4, 19 jan) . Hij was geschrokken bij het lezen van NRC. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem klaagde in een opiniestuk namelijk dat de financiële sector lobbyt tegen maatregelen die nodig zijn om een volgende crisis te voorkomen (O&D, 17 januari). Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Chris Buijink, kreeg onmiddellijk een sms’je terug: geen zorgen maken, we praten er nog eens rustig over. Daarmee werd ironisch genoeg de boodschap van Dijsselbloem over de invloed van de bankenlobby bewezen: de lijntjes zijn kort.

De lobby van financiële actoren verdient een publiek debat, want het raakt onze democratie. Bovendien was het een van de oorzaken van de crisis en is deze lobby voor deregulering nauwelijks verminderd.

De minister moet daarom actie ondernemen. Er zijn genoeg voorstellen, zoals een verplicht lobbyregister, een lobbyparagraaf bij elk beleidstraject die laat zien wie welke inspraak heeft gehad, een cooling-off periode voor baanwisselingen tussen de sector en politieke ambten. In veel andere landen worden deze ideeën al geïmplementeerd.

Deze en andere maatregelen werden door Dijsselbloem afgewezen toen ze vorig jaar aan hem werden voorgelegd. Maar: nieuw jaar, nieuwe kansen. Wat zou Jeroen nu van plan zijn? Hadden we zijn nummer maar, dan konden we het even vragen. En er daarna verder over praten, maar niet achter gesloten deuren.

, Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen