Ongelijke kansen liggen niet alleen aan de samenleving

Radicalisering is het gevolg van ongelijkheid, schrijft Alexander Pechtold (NRC, pagina 16, 20 januari). Zou het? Waar in de achterstandswijken zijn dan de geradicaliseerde allochtone boeddisten, hindoes, christenen en atheïsten?

De D66-voorman bepleit gelijke kansen, maar alleen in economische en maatschappelijke zin. Kinderen die in een islamitisch milieu ter wereld komen worden gebombardeerd tot moslim voor het leven en groeien op in de wetenschap dat ze altijd moslim moeten blijven, in ieder geval in naam. Alleen kinderen in islamitische milieus treft dit wrede lot. Dus hoezo, gelijke kansen? Geen wonder dat een deel van die spiritueel geketende kinderen gek wordt en later kiest voor de vlucht naar voren, ook bekend als jihad.

Pechtold schrijft: „Vrijheid is wat terroristen aanvallen.”. Inderdaad, de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing van kinderen die in een islamtisch milieu zijn geboren wordt aangevallen.

De terroristen, dat zijn hun ouders en de rest van het islamitische milieu rond het kind. Daar ligt de bron van islamterrorisme, al veertienhonderd jaar lang en wereldwijd.

In het westen en Nederland zijn niet die terroristische ouders het grootste probleem maar de politiek die de mensenrechtenverdragen vergeet en die collectief de andere kant op kijkt bij de grootschalige geloofsdwang tegen kinderen. Als overal wordt ingebroken doordat de politie niet ingrijpt, zijn de dieven dan het grote probleem?

Radicalisering moeten we bij de wortel aanpakken. Geef op alle scholen structureel aandacht aan vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.

Vertel alle kinderen dat ze hun eigen standpunten moeten innemen en dat ze helemaal niets hoeven te geloven. Als ze groot zijn gaan ze ook niet stemmen wat hun ouders stemden, dus waarom dan wel dezelfde religie gekozen?

Er moeten worden ingegrepen als er aanwijzingen zijn dat een kind bloot staat aan geloofsdwang. Nu geldt dat voor tienduizenden Nederlandse kinderen, er is veel werk te doen.

Als we overal in het Westen hard aan de slag gaan met zo’n programma, kunnen we binnen tien jaar een drastische afname verwachten van religieus geïnspireerd terrorisme.

, journalist, auteur en oprichter Steuncomité ex-moslims

Op alles is bezuinigd

Ik sta achter Alexander Pechtolds ideeën over het vergroten van kansen van kansarme kinderen (NRC, 20 jan.). Er is echter alleen maar bezuinigd op alle gebieden die hij opsomt; op het onderwijs en het betrekken van mensen bij de samenleving. Sportverenigingen spelen een grote rol bij het samenbrengen van kinderen met verschillende achtergronden. Net als muziekscholen en buurthuizen. Daarnaast zijn er buurtwerkers en wijkagenten nodig . Op dit alles is alleen maar bezuinigd. Ongelijkheid aanpakken ja, maar daar is geld voor nodig.Pechtold, ik roep u op hier aan te werken!

Liesbeth Kloosterman