Zuinige Hollandse student kiest voor Vlaanderen

Nu Nederland de basisbeurs afschaft, vreest de Antwerpse universiteit een massale toestroom van Nederlandse studenten. Leuven heet ‘verstandige’ Nederlanders juist welkom.

„Onze aula’s zitten al vol.” Met die noodkreet wil de Antwerpse rector Alain Verschoren aandacht voor een probleem aan zijn universiteit: de snel groeiende instroom van studenten uit Nederland.

Het worden er alleen maar meer, vreest Verschoren, nu in Nederland het basisbeurssysteem wordt afgeschaft. Aan de Universiteit Antwerpen studeren nu al 1.899 Nederlanders. „Dat is één op de tien,” zegt de rector. „En als straks in Nederland die beurs wegvalt, worden de Vlaamse troeven nóg groter. Ik maak me echt zorgen.”

In Nederland is het collegegeld 1.906 euro. In Vlaanderen vanaf september 890. ‘Op kamer gaan’ in Amsterdam kost gemiddeld 538 euro per maand. ‘Op kot’ in Leuven of Antwerpen: 300 euro. Tel uit je winst, toch?

„Dat studeren hier goedkoper is, is mooi meegenomen, maar als argument niet doorslaggevend,” zegt Roderik Schobben, praeses van de Nederlandse studentenvereniging KSV Hollandia Lovaniensis in Leuven. Veel leden van KSV, in 1886 opgericht, gingen de grens over omdat ze in Nederland werden uitgeloot voor (Dier-)geneeskunde.

Schobben, student Tandheelkunde, heeft begrip voor de zorgen van de Antwerpse rector. „De Vlaamse overheid investeert in ‘dure’ Nederlandse studenten genees- en tandheelkunde. Als die dan na hun studie huiswaarts keren, begrijp ik dat sommige Vlamingen denken: we pompen geld in Nederlanders zonder er iets voor terug te krijgen.”

Mondige Nederlanders

Volgens Europese wetgeving hebben studenten uit alle landen gelijke rechten op onderwijs in heel Europa. Het debat dat zijn Antwerpse collega nu uitlokt heeft dan ook „weinig zin,” zegt Rik Torfs, rector aan de Katholieke Universiteit Leuven.

„Hier is iedereen welkom, ook verstandige Nederlanders – of is dat een pleonasme?” Torfs, tevens publicist en columnist, staat in Vlaanderen bekend om zijn subtiele, maar vileine grappen. Torfs: „Nederlanders doen hun mond gemakkelijker open, ook al hebben ze niks te zeggen. Maar toch: dat verlevendigt het debat.”

Aan zijn universiteit studeren 1.917 Nederlanders. „Die hebben toegevoegde waarde.” Eén van Torfs’ vice-rectors is een Nederlander. „Ik sta daar nooit bij stil. Dit is een internationale universiteit en je wordt met z’n allen juist beter van die samenkomst van verschillende stijlen en culturen.”

De KU Leuven heeft een speciale website voor Nederlanders waar wordt uitgelegd hoe een student zijn Nederlandse studiefinanciering ‘over de grens mag meenemen’. Dat in Nederland nu de basisbeurs wankelt, betreurt Torfs. „Het is slecht voor de democratie van het hoger onderwijs.” Maar voor een ‘Hollandse invasie’ is hij niet bang. „Lager collegegeld was nooit de trigger. Studenten komen naar Leuven vanwege de kwaliteit.”

Vergeleken bij KU Leuven (55.000 studenten) is de Antwerpse universiteit met 20.000 studenten „betrekkelijk klein,” zegt Nederlander Michiel Verweij die dertig jaar geleden als student aankwam in Leuven. Hij woont en werkt er nog altijd. „Aan de Universiteit Antwerpen ben je met 2.000 Nederlanders nadrukkelijk aanwezig. In Leuven, met in totaal 9000 buitenlandse studenten, vallen de Nederlanders nauwelijks op.”

Dietse droom

Leuven heeft altijd al veel Nederlanders aangetrokken, zegt Verweij die historisch onderzoek deed. „Alleen al in de periode 1453-1485 studeerden in Leuven ruim honderd mensen uit Zierikzee.”

„Leeft den schonen Dietsen droom,” luidt een zin uit het clublied van studentenvereniging KSV waar Verweij ook lid van was. De ‘Dietse’ (groot-Nederlandse) gedachte bepaalt het lied, dat Verweij nog uit zijn hoofd kent. „‘Een Nederland dat vrijheid werd, en Vlaanderen een Franse knecht’ – tsja, hoe zal ik dat nu eens uitleggen,” lacht Verweij beschaamd.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog leefde er volgens hem in Leuven een sterk anti-Belgisch sentiment. „Het KSV-lied vertolkte de Groot-Nederlandse gedachte. Maar het lied wordt wijselijk genoeg nooit meer gezongen.”

Ter ere van de geboorte van de Nederlandse prinses Christina in 1947 trokken KSV-ers nog gehuld in jacquet per koets door de straten van Leuven, zegt Verweij. „Maar dat zie ik nu niet snel meer gebeuren.”

Genoeg Vlamingen die ons arrogant vinden, zegt huidig KSV-praeses Schobben. „Ze hebben soms het idee dat wij denken dat we boven hen staan.” Schobbens advies: “Ga hier in Vlaanderen niet de nationalistische Nederlander uithangen.”

Wat hij in zijn tandheelkundestudie in Leuven oppikt „wekt vaak verwondering” in zijn familie, zegt Schobben. Mijn vader is tandarts, mijn oom orthodontist: zij kijken raar op als ik ze vertel hoe sommige zaken in België worden aangepakt. Tegelijk zijn Belgen soms verbaasd over de Nederlandse tandheelkunde. Mijn geluk is dat ik kennis uit beide culturen meekrijg.”