Denken aan de verre toekomst verlicht zorgen en problemen

Veel zorgen en problemen worden minder erg door te denken: hoe zou mijn leven er over tien jaar uitzien en hoe voel ik me dan bij probleem? Bij mensen die dat perspectief innemen, vermindert de stress omdat ze zich realiseren dat het een voorbijgaand probleem is. Dat lijkt misschien een open deur, maar veel mensen komen zelf niet op het idee. Studenten die op verzoek van onderzoekers over de verre toekomst nadachten, voelden zich minder slecht over een mislukt tentamen dan anderen. Dat lieten psychologen uit Berkeley zien (Journal of Personality and Social Psychology, februari). (NRC)